ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Özgün Araştırma
İnfertil Kadınlarda Metabolik Sendrom ve Uzun Dönem Kronik Sağlık Sorunları Sıklığı
1 Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, Konya  
2 Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı, Konya  
Istanbul Med J 2017; 18: 210-217
DOI: 10.5152/imj.2017.55823
Anahtar Kelimeler: Metabolik sendrom, kadın infertilitesi, obezite
Özet

Amaç: İnfertilite hiç korunmadan düzenli cinsel ilişkiye rağmen bir yıl içinde gebelik olmaması durumudur. Bu çalışmada infertil kadın hastalarda metabolik sendrom (MetS) görülme sıklığı ve uzun dönem kronik sağlık sorunlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

 

Yöntemler: Kesitsel ve analitik tipteki bu çalışma aile hekimliği polikliniğine kadın infertilitesi yakınması ile sağlık raporu almak için müracaat eden 701 kadının dosyaları retrospektif olarak incelenerek yapılmıştır. Dosyalardan elde edilen bilgilere göre katılımcıların ağırlık, boy, bel çevresi, kan basıncı ve laboratuar sonuçları kaydedilmiştir. Ulusal Kolesterol Eğitim Programı Erişkin Tedavi Paneli III - National Cholesterol Education Program (NCEP) Adult Treatment Panel III (ATP III) de yayınlanan kriterlere göre MetS varlığı değerlendirilmiştir.

 

Bulgular: Araştırmaya dahil edilen 701 infertil kadının yaş ortalaması 29,9±4,4 (20-42) yıl, %81,6’sı (n=572) ev hanımı, %56,8’i (n=398) ilköğretim ve altı eğitimli olduğu tespit edilmiştir. Hastaların %78,9’u (n=553) primer infertilite nedeniyle başvurmuştur. Çalışmamıza katılan hastalarda MetS sıklığı %19,8 bulunmuştur. Obez olanlarda MetS gelişme sıklığı obez olmayanlara göre 6,389 kat daha fazla saptanmıştır [OR=6,389, %95 CI;(4,260-9,581)], bu fark istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p<0,001). MetS bileşenleri içinde en sık trigliserid (TG) yüksekliği (%59,6) ve açlık kan glukozu yüksekliği (%55,0) tespit edilmiştir. Hipertansiyon (HT) tespit edilen hastaların %50,3’ünde MetS saptanmıştır. Kadınların %22,8’inde hipotiroidi ve %2,7’sinde brucella seropozitifliği tespit edilmiştir.

 

 

Sonuç: İnfertilite ile ilişkili değiştirilebilir faktörler arasında yer alan obezite, uzun vadeli sağlık sorunları, sigara ve bazı bulaşıcı hastalıkların infertilite tedavisi öncesi ekarte edilmesi gerekmektedir. Dengeli ve doğru beslenme, fiziksel aktivite, sigara ve alkol bağımlılığı ile mücadele gibi sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleri obezite riskini azaltacak, infertilite tedavi şansını arttıracaktır. 

 

 

Cite this article as: Kutlu R, Özberk DI, Görkemli H. Incidence of Metabolic Syndrome and Long-Term Chronic Health Problems in Infertile Women. İstanbul Med J 2017; 18: 210-7.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 19.10.2018