ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Olgu Sunumu
Bilgisayarlı Tomografide Persistan Nefrogram İşareti: Vaka Sunumu
1 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye; Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye  
2 Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye.  
Istanbul Med J 2017; 18: 179-181
DOI: 10.5152/imj.2017.05924
Anahtar Kelimeler: İyotlu kontrast madde, bilgisayarlı tomografi, böbrek, nefrogram işareti, akut böbrek yetmezliği
Özet

Persistan nefrogram işareti, iyotlu kontrast maddenin uzamış renal kortikal retansiyonu ve kontrastsız bilgisayarlı tomografide böbreklerde dikkat çekici parenkimal hiperdansite olarak tanımlanmaktadır. Kontrast madde nefropatisi sonrası veya böbrek yetmezlikli hastalara iyotlu kontrast maddeli çekim sonrası gelişebilir. Bu vaka sunumunda güncel tıp literatürü ışığında kalıcı nefrogram işaretini tanımlamayı ve kontrast madde nefropatisi hakkında klinisyenleri bilgilendirmeyi amaçladık.

 

 

Cite this article as: Aslan A, Emir SN, Kulalı F, Karagüzel F, Bükte Y. Persistent nephrogram sign on performing computed tomography: a case report. İstanbul Med J 2017; 18: 179-81.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 15.10.2018