ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Özgün Araştırma
Geçirilmiş Sezaryenle Doğum Öyküsü Olan Multigravidalarda Gebeliğe Bağlı Hipertansiyon
1 Department of Obstetrics-Gynecology, Kasturba Medical College, A Constituent of Manipal University, Mangaluru, India  
Istanbul Med J 2017; 18: 80-85
DOI: 10.5152/imj.2017.70431
Anahtar Kelimeler: Multigravida, gebeliğe bağlı hipertansiyon, geçirilmiş sezaryen
Özet

Amaç: Çalışmanın amacı geçirilmiş sezaryen ile gebeliğe bağlı hipertansiyon arasında bir ilişki olup olmadığını araştırmaktır.

 

Yöntemler: Bu prospektif vaka kontrollü çalışma, geçirilmiş sezaryen doğumu olan 475 gebe ile geçirilmiş vajinal doğum öyküsü olan ve yaş ve parite açısından eşleştirilmiş 475 gebelerle yapılmıştır. Sonuçlar çoklu lojistik regresyon analizi ile değerlendirilmiştir.

 

Bulgular: Vücut kitle indeksi, doğum aralığı ve neonatal doğum ağırlığı çalışma grupları arasında benzerdi. Geçirilmiş sezaryen doğumu olan kadınlarda gebeliğe bağlı hipertansiyon, geçirilmiş vajinal doğumu olanlara göre anlamlı derecede daha yüksek bulundu [sırasıyla, %15,9 ve %6,7, p<0,05; odds ratio (OR), 2,6; %95 güven aralığı (CI), 1,707–4,072]. Kadınların büyük bir oranında gebeliğin 32.haftasında hipertansiyon gelişmiş olduğu görüldü. Her iki çalışma grubunda da gebelikle ilişkili hipertansiyon gelişimi, 20-25 yaş aralığında, 18 aydan fazla doğum aralığı olanlarda, ikinci gravidalarda ve 32. ile 36. gebelik haftaları arasında kalan periyotta daha yüksek olarak bulundu. Ağır hastalığı olan kadınların sayısı her iki grupta da yüksekti.

 

Sonuç: Gebeliğe bağlı hipertansiyon geçirilmiş sezaryen öyküsü olan kadınlarda, olmayanlara göre daha sıktır ve gebeliğin erken döneminde ortaya çıkar. Multigravidalarda hastalığın ağır seyri daha yaygındır. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 06.06.2018