ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Olgu Sunumu
Senkronize Parsiyel İntestinal Malrotasyon ve Duodenojejunal Bileşke Adenokarsinomu: Olağan Dışı Bir Klinik Tablo
1 Clinic of General Surgery (Surgical Oncology), Health Sciences University Ankara Numune Training and Research Hospital, Ankara, Türkiye  
2 Clinic of General Surgery, Health Sciences University Mehmet Akif İnan Training and Research Hospital, Şanlıurfa, Türkiye  
3 Clinic of General Surgery, Dr. Münif İslamoğlu State Hospital, Kastamonu, Türkiye  
4 Clinic of General Surgery, Ankara Umut Hospital, Ankara, Türkiye  
Istanbul Med J 2017; 18: 91-93
DOI: 10.5152/imj.2017.32757
Anahtar Kelimeler: Duodenojejunal bileşke, intestinal malrotasyon, adenokarsinom
Özet

İntestinal malrotasyon embriyojenik dönemde orta barsağın fizyolojik herniasyonu sırasında meydana gelir. Malrotasyonların, farklı formlarından dolayı tanısı oldukça zordur. İntestinal malrotasyon ve eş zamanlı duodenojejunal bileşke kanseri birlikteliği olan hastalar son derece nadirdir. Bu yazıda duodenojejunal bileşke kanseri nedeniyle segmental rezeksiyon yapılan ve eş zamanlı ince barsak malrotasyonu bulunan 71 yaşında bir hasta sunuldu. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 06.06.2018