ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Derleme
Yaşlı Hasta ve Böbrek
1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Ankara, Türkiye  
Istanbul Med J 2017; 18: 53-57
DOI: 10.5152/imj.2017.26928
Anahtar Kelimeler: Akut böbrek hasarı, böbrek, yaşlanma
Özet

Yaşlanma ile birlikte böbrekte çeşitli anatomik ve fizyolojik değişiklikler meydana gelmektedir. Sistemik hemodinamide oldukça önemli fonksiyon gören böbrekte yaşlanmaya bağlı gelişen bu değişiklikler, böbreğin adaptasyon kabiliyetini zayıflatmakta; başta sıvı dengesinin bozulması ve akut böbrek hasarı gelişimi olmak üzere, birçok böbrek hastalığı yaşlı hastalarda çok daha kolay ve sık gözlenmektedir. Bu yaş grubunda komorbid hastalıklar ve buna bağlı ilaç kullanımı sıklığında görülen artış; birçok renal patolojinin daha sık ve komplike olarak karşımıza çıkmasına neden olmaktadır. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 06.06.2018