ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Olgu Sunumu
3p Delesyonu Sendromu Tanılı Bir Çocukta, İnfluenza İlişkili Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu
1 Division of Pediatric Intensive Care, İstanbul University İstanbul School of Medicine, İstanbul, Türkiye  
2 Department of Pediatrics, İstanbul University İstanbul School of Medicine, İstanbul, Türkiye  
3 Division of Pediatric Infectious Diseases, İstanbul University İstanbul School of Medicine, İstanbul, Türkiye  
Istanbul Med J 2017; 18: 106-108
DOI: 10.5152/imj.2017.90532
Anahtar Kelimeler: İnfluenza, akut respiratuar distres sendromu, oseltamivir
Özet

İnfluenza virüsü, özellikle kronik hastalığı olanlarda ciddi komplikasyonlara yol açmaktadır. Akut respiratuar distress sendromu (ARDS), influenza ilişkili morbidite ve mortalite nedenlerinin başında gelmektedir. Burada genetik sendrom nedeniyle takipli olup, influenza ilişkili ARDS başarı ile tedavi edilen bir çocuk olgu sunulmuştur. 3p delesyonu sendromu tanılı, üç yaşında erkek hasta öksürük ve ateş nedeni ile yatırıldı. İzlemi sırasında ani solunum sıkıntısı ve ARDS gelişti. Yoğun bakım ünitesine transfer edilen hasta entübe edildi. Geniş spektrumlu antibiyoterapi ve oseltamivir başlandı. Ventilatör parametreleri ARDS önerileri doğrultusunda ayarlandı. Nazofarengeal sürüntünün polimeraz zincir reaksiyonu incelemesinde influenza A/H1N1 pozitifliği saptandı. Hasta YBÜ yatışının 9.gününde ekstübe edildi. Erken oseltamivir tedavisi ve uygun ventilatör stratejileri influenza ilişkili ARDS tedavisinde başarı şansını arttırmaktadır. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 06.06.2018