ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Olgu Sunumu
Çoklu Konjenital Anomalilerin Eşlik Ettiği Spondilokostal Dizostozisli Diyabetik Anne Bebeği
1 Zeynep Kamil Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Neonatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye  
Istanbul Med J 2017; 18: 40-43
DOI: 10.5152/imj.2017.26680
79 kez okundu, 12 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Diyabetik anne bebeği, spondilokostal dizostoz, çoklu konjenital anomali
Özet

Diyabetik anne bebeklerinde fetal gelişim olumsuz yönde etkilenir. Bu annelerin kötü kontrollü diyabeti konjenital anomalilerin sıklığını arttırır. En sık görülen konjenital anomaliler konjenital kalp hastalıkları, kaudal regresyon sendromu ve santral sinir sistemi (SSS) anomalileridir. Kardiyak malformasyonlu diyabetik anne bebeklerinde mortalite oranı daha yüksektir. Jarcho-Levin sendromu, diğer adıyla spondilokostal dizostoz (SKD) solunum yetmezliği, çoklu omurga ve kaburga anormallikleri ve diğer bazı anomaliler ile kendini gösteren az rastlanan nedeni bilinmeyen bir genetik bozukluktur. Burada bir diyabetik anne bebeğinde SKD ve çoklu organ anomalilerin eşlik ettiği bir olgu sunulmuştur.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 17.04.2018