ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Olgu Sunumu
Hipertansiyon ve Akut Böbrek Yetmezliği ile Prezente Olan İdiopatik Retroperitoneal Fibrozis
1 Division of Nephrology, Department of Internal Medicine, Çukurova University School of Medicine, Adana, Türkiye  
2 Department of Internal Medicine, Çukurova University School of Medicine, Adana, Türkiye.  
3 Department of Radiology, Çukurova University School of Medicine, Adana, Türkiye.  
Istanbul Med J 2017; 18: 37-39
DOI: 10.5152/imj.2016.01643
Anahtar Kelimeler: Retroperitoneal fibrozis, akut böbrek hasarı, hipertansiyon, aort anevrizması abdominal
Özet

Abdominal aort anevrizması, aortik plaklardaki inflamatuar hücrelerin retroperitoneal bölgeye kaçağına bağlı olarak nadir olarak retroperitoneal fibrozise neden olabilir. Biz de abdominal aort anevrizması ve buna sekonder retroperitoneal fibrozisi hipertansiyon ve akut böbrek yetmezliği ile prezente olan hastayı sunmayı amaçladık. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 06.06.2018