ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Özgün Araştırma
Preanalitik Hata Kaynakları: Pediatrik Laboratuvar Deneyimi
1 Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Laboratuvarı, Ankara, Türkiye  
Istanbul Med J 2017; 18: 28-31
DOI: 10.5152/imj.2017.91885
Anahtar Kelimeler: Pediatrik laboratuvar, preanalitik hata, pıhtılı örnek
Özet

Amaç: Hastalığın tespiti, sınıflandırılması, tedavisi ve takibi gibi süreçlerde doğru laboratuvar sonuçları önem arz etmektedir. Bu çalışmada, bir yıllık süre içerisinde hastanemiz biyokimya laboratuvarında reddedilen örnekler için tutulan kayıtların değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

 

Yöntemler: Ocak 2015-Aralık 2015 tarihleri arasında Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimya laboratuvarında reddedilen örnekler için laboratuvar bilgi sisteminden alınan veriler retrospektif olarak taranmıştır. Hatalar, tiplerine ve çalışma gruplarına göre ayrılarak değerlendirilmiştir.

 

Bulgular: Bir yıllık süre içerisinde merkez laboratuvarına 408,374, acil laboratuvarına 157,035 olmak üzere toplam 565,409 örnek kabulü yapılmıştır. Merkez laboratuvara kabul edilen örneklerin 3,309’u (%0,81), acil laboratuvara kabul edilen örneklerin ise 1,097’si (%0,69) preanalitik hata tespit edilmesi sonucu reddedilmiştir. Hatalar tipleri değerlendirildiğinde, en sık hata kaynaklarının pıhtılı örnek ve uygunsuz örnek hacmi olduğu gözlenmiştir. En sık hatanın hemogram ve kan gazı çalışma grubunda gözlendiği tespit edilmiştir.

 

Sonuç: Laboratuvarın ürettiği sonucun kalitesini en çok etkileyen ve en çok hatanın gözlendiği preanalitik basamaktaki hataları kontrol altında tutmak, doğru ve aynı zamanda kaliteli sonuç üretmek açısından son derece önemlidir. Bunun için laboratuvarın hizmet verdiği hasta popülasyonunun özellikleri de göz önünde bulundurularak hata önleyici gerekli planlamalar yapılmalıdır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 06.06.2018