ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Derleme
Yüksek Riskli Yaşlı Hasta Kimdir?
1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Geriatri Bilim Dalı, Ankara, Türkiye  
Istanbul Med J 2017; 18: 1-6
DOI: 10.5152/imj.2017.71354
Anahtar Kelimeler: Yaşlı, hasta güvenliği, risk yönetimi, hastanın yeniden başvurusu
Özet

İleri yaşlı bireylerin akut ve post-akut bakımı sorunlarla dolu olan bir süreçtir. Yüksek riskli yaşlı hastalar; gelişen komplikasyonlar sebebiyle daha sık hastane başvuruları yapmak zorunda kalan, sürekli hastaneye yatırılma riski ile karşı karşıya olan, işlevsel azalma, bakım evine yatırılma ve ölüm riskinin artmış olduğu bireylerdir. Bu hastalarda tedavilerin düzenlenmesinde ve uygulanmasında, bakım vermede uyumsuzluklar ve sorunlar ortaya çıkmaktadır. Yaşlı bireylerde bu riskleri artıran faktörler kişiye göre değişebilse de, mevcut kronik hastalıklar ve geriatrik sendromlar altta yatan en önemli nedenlerdir. Yüksek riskli yaşlı hastaların tespiti karmaşık ve birbirinin içine girmiş sendromlar, kronik hastalıklar, bakım ile ilişkili sorunlar ve sosyo-ekonomik problemler nedeniyle güç olmaktadır. Yüksek riskli hastalar ‘planlı olmayan yeniden hastaneye yatışlar’ açısından risk altındadırlar. Taburcu olan her 4 veya 5 yüksek riskli yaşlı bireyden birisi taburculuğu sonrası ilk ay içinde tekrar hastaneye yatırılmaktadır. Bu hastalarda erken tespit, multi-disipliner ekip ile takip, geliştirilmiş taburculuk planlaması uygulaması, ilaçların kontrolü ve hastane dışı bakım uygulamaları bakım kalitesinin artırılmasına katkıda bulunarak kaynakların daha verimli şekilde kullanılmalarını sağlayabilecektir. Ülkemizde bu konu için geliştirilecek hasta merkezli programlara ihtiyaç bulunmaktadır. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 06.06.2018