ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Özgün Araştırma
Son Dönem Böbrek Yetersizliği Hastalarında Kompleks Femoropopliteal Lezyonların İlaç Salınımlı Balon Anjiyoplasti ile Açılması
1 Department of Cardiology, Emsey Hospital, İstanbul, Turkey  
2 Department of Cardiology, Academic Hospital, İstanbul, Turkey  
Istanbul Med J ; : -
DOI: 10.5152/imj.2018.46693
Anahtar Kelimeler: İlaç kaplı balon, balon anjiyoplasti, son dönem böbrek yetersizliği, periferik girişim
Özet

Amaç: Bu çalışmada son dönem böbrek yetersizliği ve kompleks femoropopliteal arter lezyona sahip hastaların girişimsel tedavisinde ilaç salınımlı balon kullanımının güvenilirliği ve etkinliğini araştırıldı.


Yöntemler
: Kabul edilme kriterleri, Rutherford Klas 2 veya üstü semptoma sahip olmak ile birlikte hastalarda femoropopliteal arter'de kritik darlık veya tıkanıklık olması idi. Hedef damar tıkanıklığı veya daralması primer sonlanma iken majör ve minör amptütasyon sekonder sonlanım olarak kabul edildi.


Bulgular
: Eylül 2012 ve Şubat 2016 tarihleri arasında, diyabetik ve kompleks femoropopliteal lezyonu olan ve girişimsel tedavide ilaç salınımlı balon kullanılmış 36 hasta tanımlandı. 4 hasta takibi bıraktığından dolayı 30 hasta ile devam edildi. Ortalama lezyon uzunluğu 114.6±27.8 mm idi. 12 ay sonunda primer açıkkalım 73.1 % sekonder sonlanım 10.7 % gözlendi. Ortalama 16.0±5.0 aylık takip sonrası tüm sebeplere bağlı mortalite 7.1 % olarak gözlendi (n=2). Ayak bileği brakial indeksi operasyon öncesi 0.42±0.04'den operasyon sonrası 0.88+-0.05 'a yükseldi.

 


Sonuç
: Son dönem böbrek yetersizliği ile birlikte uzun kalsifik ve distal yüzeyel femoral ve popliteal darlığı olan hastalarda dahi girişimsel tedavisinde ilaç salınımlı balon kullanımı etkilidir.


Cite this article as
: Teymen B, Aktürk S. Drug-Eluting Balloon Angioplasty for Complex Femoropopliteal Lesions in End Stage Renal Disease Patients. İstanbul Med J 2018; DOI: 10.5152/imj.2018.46693

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 19.10.2018