ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Özgün Araştırma
Over Torsiyonu: Tersiyer Merkezin 10 Yıllık Deneyimi
1 Gynecology and Obstetrics Clinic, Health Sciences University İstanbul Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
Istanbul Med J 2018; 19: 258-262
DOI: 10.5152/imj.2018.16442
Anahtar Kelimeler: Over, sonografi, torsiyon
Özet

Amaç: Çalışmamızın amacı, özellikle reprodüktif çağda görülen ve kolay tanı konulamayan over torsiyonunun önemine dikkat çekmektir.

 

Yöntemler: Son 10 yılda cerrahi müdahale edilen ve cerrahi olarak over torsiyonu tanısı almış olan hastaların tıbbi kayıtları retrospektif olarak incelendi.

 

Bulgular: Ortalama yaş 33,6 olarak saptandı. Tüm hastaların başvuru şikayeti ağrı idi. En belirgin sonografik bulgu, solid ve boyutları artmış overin diffüz heterojenitesi ve periovaryan serbest sıvı görülmesi idi. Doppler incelemede, vakaların 2/3’ünde anormal bulguya rastlandı. Vakaların %75’ine acil müdahalede bulunuldu. Ortalama müdahale zamanı 49 saat olarak tespit edildi. Ortalama ovaryan pedikül dönüş sayısı yaklaşık 3 idi. Doppler bulgusu olan vakalarda torsiyon dönüş sayısı daha fazla idi. Vakaların %75 inde torsiyone overin rengi siyah idi. İstatistiksel olarak, siyah izlenen overlerin dönüş sayısı daha fazlaydı ve müdahale zamanı daha kısa olarak izlendi. Vakaların %89’unda cerrahi prosedür salpingo-ooferektomi idi.

 

Sonuç: Vakalarımızda doğru tanı koyma şansımızı artırmak için, akut abdominopelvik ağrıyı dikkatle incelemeli, sonografik ve doppler bulguları ile kombine bir değerlendirme yapmalıyız. Erken tanı ve cerrahi müdahale, over rezervi ve fertilite kapasitesini koruduğu için özellikle reprodüktif çağdaki kadınlarda erken ve doğru tanı özellikle önem kazanmaktadır.

 

Cite this article as: Bacanakgil BH, Kaban I, Deveci M, Hasanova M. Ovarian Torsion: 10 Years’ Experience of a Tertiary Medical Center. İstanbul Med J 2018; 19 (3): XX.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 19.10.2018