ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Özgün Araştırma
Benign Meme Bozukluklarının Hipotiroidizmle İlişkisi
1 Department of Surgery, Arash Women’s Hospital, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran; Breast Disease Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran  
2 Endocrinology and Metabolism Research Center, Endocrinology and Metabolism Clinical Sciences Institute, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran; Endocrine Research Center, Valiasr Hospital, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran  
3 Department of Pathology, Arash Women’s Hospital, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran  
4 Research Development Center, Arash Women’s Hospital, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran  
Istanbul Med J 2018; 19: 246-250
DOI: 10.5152/imj.2018.44452
Anahtar Kelimeler: Meme, benign, tiroid, hashimoto, otoimmünite
Özet

Amaç: Meme semptomlarından şikayet eden kadınların yarısından çoğu benign meme hastalıklarından etkilenmektedir. Tiroid fonksiyon bozukluğu etyoloji olarak ilişkilendirilmiştir; Bu nedenle benign meme hastalıklarının (BBD) hipotiroidi ile ilişkisini değerlendirmek için bir çalışma yaptık.


Yöntemler
: Kesitsel tipteki bu çalışmada, tiroid bozukluğu öyküsü olmayan BBD'li 226 kadın, ardışık olarak vaka grubu olarak çalışmaya alındı. Kontroller arasında 206 sağlıklı kadın vardı. Tüm katılımcılardan kan örnekleri alındı ve her örnekte serbest tiroksin, tri-iyodotironin, tiroid uyarıcı hormon, prolaktin ve anti-tiroid peroksidaz antikoru düzeyleri ölçüldü.


Bulgular
: Hipotiroidi kontrol grubunda (%5,3) de mastalji ile karşılaştırıldığında fibrokistik changes (%7,9) durumlarda olduğu gibi (%2,6) alt grupları (%1,4) ve meme deşarj daha önemli ölçüde olmayan durumda (% 5,8) daha sık sık (p=0,85 ve 0,09, sırasıyla). Tersine, Hashimoto hastalığı denetimlerde biraz daha sık, ama fark önemli değildi (p=0,70).


Sonuç
: Bu çalışmada, hipotiroidi ve benign meme hastalıkları arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığı gösterilmiştir.


Cite this article as
: Alipour S, Shirzad N, Saberi A, Seifollahi A, Rastad H, Hosseini L. Association of Benign Breast Disorders with Hypothyroidism. İstanbul Med J 2018; 19 (3): 246-50.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 19.10.2018