ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Derleme
Lokal Allerjik Rinit (Entopi): Literatürün Gözden Geçirilmesi
1 Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Alerji ve İmmünoloji Bölümü, Sakarya, Türkiye  
Istanbul Med J 2018; 19: 194-201
DOI: 10.5152/imj.2018.66563
Anahtar Kelimeler: Lokal allerjik rinit, entopi, kronik rinit, allerjik rinit
Özet

Lokal allerjik rinit, sistemik atopi (allerji) göstergeleri olmadan allerjik rinite benzer semptomlar oluşturmasıyla tanınır. Toplumdaki sıklığı bilinmemekle beraber, rinitli hastaları değerlendiren farklı çalışmalar lokal allerjik rinite persistan ve/veya mevsimsel semptomları olan non-allerjik rinit hastaların %47- 63’ünde, allerjik değerlendirme için gönderilen rinitli hastaların %26’sında rastlanıldığını bildirmiştir. Yine geriye dönük sorgulandığında, bu hastaların 1/3’ünde hastalığın çocukluk çağında başladığı öğrenilmiştir. Aeroallerjene karşı nazal allerjen provokasyon testinde pozitiflik ve/veya spesifik IgE’nin lokal sentezinin gösterilmesiyle tanı konulur. Perennial rinit ve negatif deri prik testi olan çocukların en az yarısında nazal allerjen provokasyon testi pozitif saptandığından kronik rinitli çocukların ayırıcı tanıda düşünülmelidir. Lokal allerjik rinitin tedavisinde antihistaminik, dekonjestan ve nazal kortikosteroitlere ilaveten allerjen spesifik immunoterapi allerjik rinitte olduğu gibi gerektiğinde başvurulacak tedavi yöntemidir.


Cite this article as
: Özdemir Ö. Local allergic rhinitis (entopy). Review of the literature. İstanbul Med J 2018; 19 (3): 194-201.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 19.10.2018