ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Derleme
Erişkinlerde Eozinofilik Akciğer Hastalıkları
1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye  
Istanbul Med J 2018; 19: 189-193
DOI: 10.5152/imj.2018.25901
Anahtar Kelimeler: Eozinofili, eozinofilik pnomoni, astım alerjik bronkopulmoner aspergilloz (ABPA), hipereozinofilik sendrom, pulmoner eozinofili
Özet

Erişkinlerde akciğerlerde infiltrasyon ile birlikte periferik kanda mutlak eozinofil sayısının 250/mikrolitrenin üzerinde bulunması ile karakterize olan eozinofilik akciğer hastalıkları periferde eozinofili olmaksızın yalnız solunum yolları ve/veya parenkimde eozinofillerin artması ve buna bağlı mediatörlerin yaptığı doku hasarı ile seyreder. Klinikte solunum sistemine ait belirtiler ve konstitisyonel semptomlar vardır. En bilinen eozinofilik akciğer hastalıkları parazit enfestasyonları, ilaç reaksiyonları, akut ve kronik eozinofilik pnömoniler, hipereozinofilik sendrom, bronkopulmoner aspergilloz, Churg-Strauss Sendromudur. Ayrıca başta astım, malinite ve interstisyel akciğer hastalıkları olmak üzere pek çok akciğer hastalığına eozinofili eşlik eder. Bu yazıda primer eozinofilik akciğer hastalıkları gözden geçirilmiştir.


Cite this article as
: Erdenen F, Müderrisoğlu AC. Eosinophilic Pulmonary Diseases in Adults. İstanbul Med J 2018; 19 (3): 189-93.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 19.10.2018