ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Özgün Araştırma
Nötrofil Lenfosit Oranı İmmün Trombositopeni Hastalarında Kortikosteroid Tedavisine Yanıtı Öngörebilir mi?
1 Department of Hematology, University of Health Sciences İstanbul Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
2 Department of Internal Medicine, University of Health Sciences İstanbul Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
Istanbul Med J ; : -
DOI: 10.5152/imj.2018.76158
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 19.10.2018