ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Özgün Araştırma
Transkateter Aort Valve Replasmanı Yapılan Hastalarda Frajilitenin Kantitatif Göstergesi Olan Psoas Kas Alanı’nın Klinik Frajilite Skoru İle Korelasyonu
1 Kardiyoloji Kliniği, S ağlık Bilimleri Üniversitesi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye  
2 Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye  
3 Göğüs Hastalıkları Kliniği, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye  
Istanbul Med J ; : -
DOI: 10.5152/imj.2018.99896
Anahtar Kelimeler: TAVR, frajilite, prognoz
Özet

Amaç:Transkateter Aort Valve Replasmanı (TAVR) yüksek riskli aort kapak stenozu hastalarında yaygın şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Frajilite kardiyovasküler hastalıklarda prognozunu önemli düzeyde etkileyen bir parametredir. Klinikde basit ve masrafsız frajilite değerlendirme yöntemlerinin tespiti ve validasyonu önem taşımaktadır. Amacımız frajilitenin kantitatif bir göstergesi olan psoas kas alanı (PKA) ile ‘’klinik frajilite skoru (KFS)’nun korelasyonunu inceleyerek TAVR hastalarındakullanılabilecek KFS gibi basit ve ucuz bir klinik değerlendirme aracının prognostik önemini tespit etmektir.


Yöntemler
:TAVR uygulanan 61 hastanın klinik değerlendirme ile KFS ve Bilgisayarlı tomografiaracılığıyla PKA hesaplandı.


Bulgular
:Yapılan korelasyon analizi sonucunda hastaların KFS ve PKA değerleri arasında önemli düzeyde ilişki saptandı (r= -0,970, p<0,001). Erken kötü sonlanım gelişen hastalarda KFS değerleri daha yüksek iken (6,0±0,9 vs.3,79±1,4;  p<0,000),  PKA değerleri daha düşüktü (3,03±0,3 vs. 6,48±1,2; p<0,000).


Sonuç
:Tüm kardiyovasküler hastalıkların kısa ve uzun dönem prognozunda frajilite önemli bir yön gösterici olmaktadır. Klinik olarak basit, kolay uygulanabilir ve masrafsız olan KFS, frajilitenin kantitatif göstergesi olan ve TAVR de prognozla yakın ilişkisi tespit edilen PKA ile ileri düzeyde korele gözükmektedir.
 

 

Cite this article as: Durmuş G, Akkoç İ, Belen E, Günaydın FE, Can MM. Correlation Between Psoas Muscle Area and Clinical Fragilty Score in Transcatheter Aortic Valve Replacement Patients. İstanbul Med J 2018; DOI: 10.5152/imj.2018.99896

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 13.12.2018