ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Özgün Araştırma
Mor Işığı Fİltre Eden Asferik Bir Göz İçi Lensinin Klinik Sonuçları
1 Prof. Dr. N. Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye  
2 Bati Goz Hospital, Istanbul, Turkey  
3 Igdir Devlet Hastanesi, Ophthalmoloji Kliniği, Igdır, Türkiye  
4 Kirklareli Babaeski State Hospital, Oftalmoloji Kliniği, Kırklareli, Türkiye  
Istanbul Med J ; : -
DOI: 10.5152/imj.2018.25993
Anahtar Kelimeler: Emetropi, görme keskinliği, katarakt cerrahisi, mor ışık, sarı kromofor.
Özet

Amaç: Sarı kromoforlu, mor ışığı kısmen filtre eden, asferik monofokal bir göz içi lensinin (Eyecryl Plus ASHFY600, Biotech Vision Care Pvt. Ltd., India) klinik sonuçlarını değerlendirmekYöntemler: Katarakt cerrahisi geçirip cerrahi sonunda Eyecryl Plus ASHFY600 model intraoküler lens implantasyonu uygulanan hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi. Her hastanın bir gözü çalışma kapsamında değerlendirildi. Birinci hafta, 1. ay, 3. ay ve 6. ay muayenelerindeki subjektif manifest refraksiyon ve görme keskinliği sonuçları ile intraoperatif ve postoperatif komplikasyonlar analiz edildi.


Bulgular: Kırkdokuz hastanın 49 gözü çalışma kapsamına alındı. Ameliyat sonrası 1. hafta muayenesinde en iyi düzeltilmiş uzak görme keskinliği anlamlı derecede artmış ve kabul edilebilir derecedeydi. Dzeltilmemiş ve en iyi düzeltilmiş görme keskinlikleri 1. ay muayenesinde stabilize olmuştu ve 1. ay muayenesi ile 3. ve 6. ay muayeneleri arasında görme keskinlikleri açısından anlamlı fark yoktu. Altıncı ayda düzeltilmemiş ve en iyi düzeltilmiş görme keskinlikleri hastaların sırasıyla %79 ve % 93' ünde 20/25 veya daha iyiydi. Manifest refraksiyonun sferik eşdeğeri hastaların %96'sında ±1,00 D emetropi aralığındaydı. Hiçbir hastada ameliyat esnasında veya sonrasında komplikasyon gelişmedi


Sonuç: Düzeltilmiş ve düzeltilmemiş görme keskinlikleri ve ameliyat sonrası refraktif sonuçlar kromoforsuz lenslerle benzer olarak tespit edilmiştir. Eyecryl Plus ASHFY600 göz içi lensinin implantasyonu etkili ve güvenli olarak değerlendirilmiştir. 


Cite this article as: Yaşa D, Demircan A, Acar B, Torun M, Ölçücü O, Ürdem U, et al. Clinical Results of a Violet-Light Filtering Aspheric Intraocular Lens. İstanbul Med J 2018; DOI: 10.5152/imj.2018.25993

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 19.10.2018