ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Olgu Sunumu
Havalı Silahlar: Çocuklarınıza Bu “Oyuncakları” Alır mısınız?
1 Vocational School of Health Services KTO Karatay University, Konya, Turkey.  
2 Department of Thoracic Surgery, Health Sciences University, Konya Training and Research Hospital, Konya, Turkey  
Istanbul Med J 2018; 19: 180-182
DOI: 10.5152/imj.2018.67944
Anahtar Kelimeler: Havalı silahlar, göğüs, yaralanma
Özet

 

Havalı silahlar (HS) toplum ve kanun koyucuların nazarında oyuncak veya zararsız olarak algılanmaktadır. Torakstaki yaralanmalar basit yüzeyel yaralanmadan hayatı tehdit eden yaralanmalara kadar değişir. Literatüre bakıldığında HS’lerın neden olduğu yaralanmaların ciddiyetinde ve sıklığında kaygı veren bir artış görülmesine rağmen nadiren ölümlere neden olmaktadır. Burada, potansiyel olarak hayatı tehdit edebilen HS’ a bağlı yaralanma olgusunun sunduk.14 yaşında erkek hasta 8 yaşındaki erkek kardeşi tarafından havalı tüfekle yaklaşık 3 m uzaklıktan yanlışlıkla vurulmuş. Muayenesinde sağ 3. interkostal aralıktan çıkış deliği olmayan tek giriş deliği mevcuttu. BT incelemelerinde sağ hemopnömotoraks, laserasyon ve sağ akciğer kontüzyonu saptandı. Postoperatif 5. günde şikâyetsiz olarak taburcu edildi. Yaralanmaların hatta ölümlerin önüne geçebilmek biz klinisyenlerden çok kanun koyucuların elindedir. Eşdeğerleri ateşli silahlar gibi ruhsatlandırılması, satışı ve kullanımı sıkı bir şekilde denetlenmesi için gerekli adımlar atılmalıdır. Geriye okuyucuların cevaplaması gereken bir soru kalmıştır. Çocuklarınıza bu “oyuncaklardan” alır mıydınız? Benim cevabımı merak ettiyseniz bir baba olarak kesinlikle hayır.

 

Cite this article as: Çalık SG, Çalık M, Esme H. Air Guns: Would you Buy these “Toys” for your Children? İstanbul Med J 2018; 19: 176-8.

 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 19.10.2018