ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Olgu Sunumu
Klinefelter Sendromlu Hastada Gelişen Trombotik Trombositopenik Purpura
1 Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Konya, Türkiye  
Istanbul Med J 2018; 19: 170-172
DOI: 10.5152/imj.2018.62681
Anahtar Kelimeler: Klinefelter sendromu, trombotik trombositopenik purpura, plazma değişimi
Özet

Trombotik trombositopenik purpura, mikroanjiyopatik hemolitik anemi, trombositopeni, ateş, nörolojik bozukluklar ve böbrek yetmezliği pentadı ile tanınan nadir görülen bir hastalıktır. Tedavi edilmezse ölümcül olan hematolojik acil durumdur. Plazma değişimi yapılabiliyorsa tedavi oldukça kolay ve yüzgüldürücüdür. Bizim hastamızda olduğu gibi konjenital tüm hastalıklarda edinsel olarak görülebileceği akılda tutulmalıdır

 

Cite this article as: Demircioğlu S, Yılmaz S, Bektaş Ö, Çeneli Ö. Thrombotic Thrombocytopenic Purpura in a Patient with Klinefelter Syndrome. İstanbul Med J 2018; 19: 165-7.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 19.10.2018