ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Olgu Sunumu
Şilotoraks: Endoskopik Torasik Sempatektominin Nadir Bir Komplikasyonu
1 Department of Thoracic Surgery, Health Sciences University, Konya Training and Research Hospital, Konya, Turkey  
2 Department of Thoracic Surgery, Health Sciences University, Konya Training and Research Hospital, Konya, Turkey  
3 Department of Pulmonary Medicine, Health Sciences University, Konya Training and Research Hospital, Konya, Turkey  
4 Emergency and First Aid Program, Vocational School of Health Services KTO Karatay University, Konya, Turkey.  
Istanbul Med J 2018; 19: 167-169
DOI: 10.5152/imj.2018.63308
Anahtar Kelimeler: Şilotoraks, Torasik, sempatektomi, Plörodez, Otolog Kan
Özet

Terleme, vücut sıcaklığını sabit tutulmasında önemli bir mekanizmadır. Hiperhidrozis ekrin ter bezlerin fizyolojik ihtiyaçları için gerekli olandan daha fazla miktarlarda aşırı ter salgılanması durumudur. Burada, torakal sempatektomi sonrası gelişen ve otolog kan plörezisiyle tedavi edilen vakayı sunduk. 23 yaşında bayan hasta aksillada daha belirgin olmak üzere ellerde minimal terleme; soğukta morarma şikâyeti ile kliniğimize başvurdu. Hastaya T3-T4 seviyesinden bilateral torakal sempatektomi yapıldı. Sol göğüs tüpünde süt gibi bir sıvı gözlendi ve şilotoraks teşhisi kondu. İngilizce literatür taramasında otolog kan ile plöredezis yapılan başka bir vakaya rastlamadık. Duktus torasikusun anatomik varyasyonları nedeniyle en deneyimli cerrahın elinde bile yaralanma açıktır. Torakal sempatektomiden sonra hemen sonra gelişen şilotoraks için otolog kanla yapılan plörodezis etkili bir tedavi yöntemidir. Bu işlem ucuz, kolay ve hasta başında rahatlıkla yapılabilecek bir tedavidir

 

 

Cite this article as: Çalık M, Esme H, Bekçi TT, Göknil Çalık S. Chylothorax: A Rare Complication of Endoscopic Thoracic Sympathectomy İstanbul Med J 2018; 19: 162-4.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 19.10.2018