ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Özgün Araştırma
Helicobacter pylori Tanısında Kültür, Real-Time-PCR, Elisa ve Histopatolojik İnceleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması
1 Department of Medical Microbiology, Selçuk University School of Medicine, Konya, Türkiye  
2 Department of Medical Microbiology, Hacettepe School Faculty of Medicine, Ankara, Türkiye  
3 Department of Medical Pathology, Hacettepe School of Medicine, Ankara, Türkiye  
4 Departments of Pediatrics, Gastroenterology Unit, Hacettepe University School of Medicine, Ankara, Türkiye  
5 Departments of Internal Medicine, Gastroenterology Unit, Hacettepe University School of Medicine, Ankara, TürkiyeDepartments of Internal Medicine, Gastroenterology Unit, Hacettepe University School of Medicine, Ankara, Türkiye  
Istanbul Med J 2018; 19: 138-142
DOI: 10.5152/imj.2018.94834
Anahtar Kelimeler: Antimikrobiyal direnç, tanı, Helicobacter pylori, yöntemler, üst gastrointestinal kanama
Özet

 

Amaç: Helicobacter pylori enfeksiyonlarının tanısında çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Invazif olmayan, daha hızlı testlerin kullanımı için artan bir talep vardır. Bu çalışmanın amacı farklı tanı yöntemlerini karşılaştırmaktır.

 

Yöntemler: Çalışma özofagogastroduodenoskopi uygulanan 87 hastayı kapsamaktadır. Bu hastalardan alınan biyopsi örneklerinden kültür, Real-time PCR ve histopatolojik inceleme yapıldı. Ayrıca tüm hastalardan dışkı örnekleri de alınıp H.pylori dışkı antijen testi (HpSA) uygulandı. Histopatolojik inceleme altın standart test olarak kabul edildi.

 

Bulgular: Histopatolojik inceleme sonucu; 87 hastanın 77’si H. pylori pozitif (%87.5), 10’u ise (%12.5) negatif olarak belirlenmiştir. Kültür, HpSA ve Real-time PCR’nin duyarlılık ve özgüllükleri sırasıyla %71.4 ve %100, %87 ve %60, %97.4 ve % 80 olarak saptanmıştır. Kültür yöntemiyle pozitif saptanan 55 örneğin 48’inde antibiyotik duyarlılık testleri çalışılmıştır. Klaritromisin direnci 28 (% 58.3), metronidazol direnci 14 (% 29.2) ve levofloksasin direnci 4 (% 8.3) izolatta saptandı. Hiçbir izolatta amoksisilin ve tetrasiklin direnci saptanmadı.

 

Sonuç: Günümüzde, Helicobacter pylori enfeksiyonlarının tanısında invazif olan ve invazif olmayan çeşitli tanı testleri kullanılmaktadır. Her testin bazı avantajları ve dezavantajları vardır. Seçilen tanı yöntemi, tüm yaş gruplarına kolaylıkla uygulanabilir olmalıdır.

 

Cite this article as: Maçin S, Alp A, Şener B, Sökmensüer C, Orhan D, Özen H. Comparison of culture, Real- time-PCR, ELISA, and histopathological examination methods for identification of Helicobacter pylori. İstanbul Med J 2018; 19: 138-42.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 19.10.2018