ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
BENZER MAKALELER
Editörden
Kronik Sinüzit Nedeniyle Opere Edilen Hastalarda Allerjik Fungal Sinüzit Sıklığı
(Istanbul Med J 2009; 10: 119-125)
Olgu Sunumu
Astımlı Hastada İnfluenza H1N1 Virüsüne Bağlı Gelişen Ağır Pnömoni ve Konvülziyon: Olgu Sunumu
(Istanbul Med J 2017; 18: 182-185)
DOI: 10.5152/imj.2017.66487
Metilprednizolon Alerjisi olan Hastanın Deksametazon ile Tedavisi
(Istanbul Med J 2017; 18: 100-102)
DOI: 10.5152/imj.2017.60973
Farklı Oral Demir Preparatları Kullanımı Sonrası Gelişen Hipersensitivite Reaksiyonları
(Istanbul Med J 2018; 19: 173-175)
DOI: 10.5152/imj.2018.89156
Derleme
İnsülin Allerjisi
(Istanbul Med J 2016; 17: 77-81)
DOI: 10.5152/imj.2016.29981
Erişkinlerde Eozinofilik Akciğer Hastalıkları
(Istanbul Med J 2018; 19: 189-193)
DOI: 10.5152/imj.2018.25901
Lokal Allerjik Rinit (Entopi): Literatürün Gözden Geçirilmesi
(Istanbul Med J 2018; 19: 194-201)
DOI: 10.5152/imj.2018.66563
Allerjik Hastalıklarda Probiyotiklerin Rolü ve Kullanımı: Literatürün Gözden Geçirilmesi
(Istanbul Med J 2018; 19: 95-104)
DOI: 10.5152/imj.2018.09735
Farklı Yönleriyle İlaca Bağlı Anafilaksi
(Istanbul Med J 2018; 19: 202-207)
DOI: 10.5152/imj.2018.08931
Özgün Araştırma
Ağır Alerjik Astımlı Hastalarda Omalizumab Tedavisi
(Istanbul Med J 2017; 18: 135-138)
DOI: 10.5152/imj.2017.93653
Alerjik Rinitli HastalardaTiroid Fonksiyon Testleri ve Tiroid Otoantikorları Değerlendirmesi
(Istanbul Med J 2017; 18: 139-144)
DOI: 10.5152/imj.2017.90912
Besin Allerjileri
(Istanbul Med J 1998; 2: 29-32)
Astım Hastalıklarında Bakteriyel İnfeksiyonların Rolü
(Istanbul Med J 1998; 2: 1-3)
Kronik Rinit ve Astımlı Hastaların Meslek Dağılımları
(Istanbul Med J 1998; 2: 19-21)
Bronş Astımında Aeroallerjenlere Karşı Duyarlılığın ve Parazİt Enfestasyonlarının Rolünün Araştırılması
(Istanbul Med J 2000; 4: 18-22)
Psikiyatrik Tıp Açısından Astım
(Istanbul Med J 2000; 4: 41-45)
Allerjik Rinit ve Astım+Rinitli Hastalarda Serum ECP Düzeyleri
(Istanbul Med J 2001; 4: 18-21)
Eosinofil Proteinleri ve Bu Proteinlerden Eosinofilik Katyonik Protein (ECP)'in Astımla Ilişkisi
(Istanbul Med J 2001; 4: 47-50)
Hafif ve Orta Şiddetteki Astım ve KOAH Hastalarında Uzun Etkili Beta-2 Agonistlerden Formoterolün Kardiak Etkileri
(Istanbul Med J 2006; 7: 1-5)
Klinik Çalışma
Kronik süpüratif otitis mediada alerjik rinit varlığı kemik iletim işitme eşiklerini etkiler mi?
(Istanbul Med J 2012; 13: 120-124)
DOI: 10.5505/1304.8503.2012.29491
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 19.10.2018