ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Pediatrik adenotonsillektomi sonrası uzamış kanama olgusu
(Istanbul Med J 2011; 12: 150-152)
DOI: 10.5505/1304.8503.2011.98598
Makrodistrofi lipomatoza
(Istanbul Med J 2007; 8: 32-37)
Dalağın Travmatik Olmayan Spontan Rüptürü:Olgu Sunomu
(Istanbul Med J 2007; 8: 27-29)
Sigmoid Lipom Nedenli Kolo-kolik Invaginasyona Bağlı Intestinal Obstrüksiyon
(Istanbul Med J 2006; 7: 43-44)
Postmenopozal Kanamaların Etiyolojisinin Belirlenmesinde Sonohisterografinin Etkinligini Gösteren
(Istanbul Med J 2004; 5: 47-50)
Nadir Görülen ve Tanısı Güç Olan Bir Karında Kitle Olgusu: Duodenal Stromal Tümör
(Istanbul Med J 2004; 5: 23-25)
Postmenopozal Kanama Ile Semptom Veren Safra Kesesi Karsinomu Olgusu
(Istanbul Med J 2004; 5: 49-52)
İleoçekal Valvden Kolona Prolabe Olan ve İntermitan Subileus Kliniğine Yol açan Terminal İleum Anjiyolipomu: Nadir Bir Olgu Sunumu
(Istanbul Med J 2014; 15: 60-62)
DOI: 10.5152/imj.2014.30301
Sefoperazon-Sulbaktam Kullanımına Bağlı Geç Dönemde Gelişen Retroperitoneal Hemoraji: Olgu Sunumu
(Istanbul Med J 2014; 15: 66-67)
DOI: 10.5152/imj.2014.87699
Cerrahi ile Tedavi Edilen Kanamalı Duodenal Lipom Olgusu
(Istanbul Med J 2018; 19: 66-68)
DOI: 10.5152/imj.2018.86658
Tek Böbrekte Anjiyomyolipom ve Böbrek Hücreli Karsinom Birlikteliği
(Istanbul Med J 2005; 6: 43-46)
Dizde Nadir Bir Kronik Effüzyon Nedeni Lipoma Arboresans: Olgu Sunumu
(Istanbul Med J 2013; 14: 201-204)
DOI: 10.5152/imj.2013.54
Özgün Araştırma
Üst Gastrointestinal Sistem Kanaması ile Başvuran Hastalarda Oral Antikoagülan Kullanım Birlikteliği, Endoskopi Bulguları ve Klinik Yönetimi
(Istanbul Med J 2014; 15: 9-15)
DOI: 10.5152/imj.2014.42713
Postmenopozal Kanarnada Endometrial Biopsi Orneklerinde Histopatoloji Bulguları
(Istanbul Med J 2005; 6: 1-4)
Ayak Tabanı Yerleşimli Bir Nevus Lipomatozus Süperfisiyalis Vakası
(Istanbul Med J 2005; 6: 29-30)
Nadir Görülen ve Tanısı Güç Olan Bir Karında Kitle Olgusu: Duodenal Stromal Tümör
(Istanbul Med J 2005; 6: 51-52)
Kliniğimize Yatırılan Ust GIS Kanamalı Hastaların Değerlendirilmesi
(Istanbul Med J 2005; 6: 7-10)
Postmenopozal Kanama ile Baflvuran Hastalar›n Endometrial Biopsi Sonuçlarının Değerlendirilmesi
(Istanbul Med J 2004; 5: 5-8)
Üst Gastrointestinal Sistem Kanaması: Tek Merkez Beş Yıllık Deneyim
(Istanbul Med J 2012; 13: 169-175)
DOI: 10.5505/1304.8503.2012.19870
Postpartum Kanamalar
(Istanbul Med J 1995; 1: 30-34)
Demir Eksikliği Anemisi Olan Hastalarda Gastrointestinal Traktüsün Değerlendirilmesi
(Istanbul Med J 1999; 3: 1-9)
Intraserebral Kanamalarda Etyopatogenez ve Lokalizasyonun Prognoz Uzerine Etkisi
(Istanbul Med J 2007; 8: 13-14)
Helicobacter pylori Tanısında Kültür, Real-Time-PCR, Elisa ve Histopatolojik İnceleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması
(Istanbul Med J 2018; 19: 138-142)
DOI: 10.5152/imj.2018.94834
Klinik Çalışma
İğsi hücreli lipomun histolojik özellikleri ve ayırıcı tanı problemleri
(Istanbul Med J 2012; 13: 79-85)
DOI: 10.5505/1304.8503.2012.08108
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 15.10.2018