ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
HIV Pozitif Hastada Hipomani
(Istanbul Med J 2018; 19: 59-61)
DOI: 10.5152/imj.2018.59389
Özgün Araştırma
Obezite ve Insülin Direnci ile Depresyon ve Anksiyete Arasındaki İlişki: Tek Merkezli Kesitsel Çalışma
(Istanbul Med J 2015; 16: 62-66)
DOI: 10.5152/imj.2015.35403
Gerilim Baş Ağrılı Bayan Hastalarda Cinsel Disfonksiyonun Değerlendirilmesi
(Istanbul Med J 2017; 18: 58-61)
DOI: 10.5152/imj.2017.06978
Kronik Hepatit B Hastalarında Depresyon Görülme Sıklığı
(Istanbul Med J 2014; 15: 86-89)
DOI: 10.5152/imj.2014.23008
Klinik Çalışma
Tip 2 Diabetes Mellitus’lu Hastalarda Diyabet Süresi ve HbAıc Düzeyleri ile Depresyon, Anksiyete ve Yeti Yitimi Arasındaki İlişki
(Istanbul Med J 2012; 13: 115-119)
DOI: 10.5505/1304.8503.2012.29200
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 15.10.2018