ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Primer İntrafolliküler Overyel Gebelik- Preoperatif Tanı (Olgu Sunumu)
(Istanbul Med J 2009; 10: 51-52)
Kornual Gebelik; iki Olgu sunumu
(Istanbul Med J 2011; 12: 45-48)
DOI: 10.5505/1304.8503.2011.68077
Rüptür Olmamış Canlı 11 Haftalık Ektopik Gebelik
(Istanbul Med J 2016; 17: 110-112)
DOI: 10.5152/imj.2016.21605
Gebelerde Laparoskopik Apandektomi: Bir Olgu Nedeni ile
(Istanbul Med J 2017; 18: 177-178)
DOI: 10.5152/imj.2017.19942
Derleme
Gebelik Döneminde Fizyolojik ve Farmakokinetik Değişiklikler ile İlaç-Besin Ögesi Etkileşimleri
(Istanbul Med J 2017; 18: 120-127)
DOI: 10.5152/imj.2017.04875
Gebeliğe Özgü Dermatozlar ve Tedavileri
(Istanbul Med J 2011; 12: 30-35)
DOI: 10.5505/1304.8503.2011.49469
Özgün Araştırma
Term Gebelerde Anemi Prevalansı: Kesitsel Bir Çalışma
(Istanbul Med J 2009; 10: 26-28)
Akne Vulgarisli Hastalarda Sosyal Görünüş Kaygısı ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi
(Istanbul Med J 2013; 14: 35-39)
DOI: 10.5152/imj.2013.08
Gebelikte Beslenme ve Fetüsun Büyüme Anomalileri
(Istanbul Med J 1994; 1: 41-43)
Ektopik Gebelik: Risk Faktörleri ve Klinik Ozellikleri, 68 Olgunun Değerlendirilmesi
(Istanbul Med J 2008; 9: 182-186)
Iki Primer Ovarian Gebelik Olgusu
(Istanbul Med J 1996; 1: 35-37)
Bir Olgu Nedeniyle İntertisyel (Kornual) Gebelik
(Istanbul Med J 1996; 1: 43-46)
Ilk Trimestre'deki Gebelerde Asemptomatik Bakteriüri Sıklığı
(Istanbul Med J 2000; 4: 35-37)
Kontrollü Ovarian Hiperstimülasyon / İntrastoplazmik Sperm İnjeksiyonu Yapılan Hastalarda 2 ve 3. Gün Embriyo Transferlerinin Gebelik Oranlarına Etkisi
(Istanbul Med J 2015; 16: 1-4)
DOI: 10.5152/imj.2015.45822
Romatoid Artritli Hastalarda Fibromiyaljinin Hastalık Aktivitesine Etkisi
(Istanbul Med J 2015; 16: 18-22)
DOI: 10.5152/imj.2015.75436
Lumbopelvik Ağrısı Olan Gebe Kadınlarda Fonksiyonel Durumun Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
(Istanbul Med J 2015; 16: 70-72)
DOI: 10.5152/imj.2015.02259
Gebe Kadınlarda İdrar Kaçırma ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri
(Istanbul Med J 2018; 19: 43-46)
DOI: 10.5152/imj.2018.45722
İnme Sonrası Santral Ağrılı Hastalarda Ağrı Şiddeti ile Yaşam Kalitesi ve Uyku Bozukluğu Arasındaki İlişki
(Istanbul Med J ; : -)
DOI: 10.5152/imj.2018.38802
Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Gebe Polikliniğine Başvuran Kadınların Sigara İçme Konusunda Bilgi, Tutum ve Davranışları
(Istanbul Med J 2015; 16: 133-136)
DOI: 10.5152/imj.2015.66588
Fibromiyalji Hastalarında Aleksitimi ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
(Istanbul Med J 2015; 16: 137-140)
DOI: 10.5152/imj.2015.02693
Gebelikte Antikoagülan Tedavi
(Istanbul Med J 2009; 10: 91-93)
Sitoredüktif Cerrahi ile İntraperitoneal Sıcak Kemoterapinin Erken Dönem Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
(Istanbul Med J 2018; 19: 143-146)
DOI: 10.5152/imj.2018.04828
Diyabetik ve diyabetik olmayan son trimester gebelerin grup B streptokok taşıyıcılığının karşılaştırılması
(Istanbul Med J ; : -)
DOI: 10.5152/imj.2018.83446
Sitoredüktif Cerrahi ile İntraperitoneal Sıcak Kemoterapinin Erken Dönem Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
(Istanbul Med J ; : -)
DOI: 10.5152/imj.2017.04828
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 15.10.2018