ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Çocukluk Çağı Septik Artritinde Önemli Bir Etken: Brucella Melitensis (Olgu Sunumu)
(Istanbul Med J 2011; 12: 101-104)
DOI: 10.5505/1304.8503.2011.18189
Çocuk Hastada Anti-TNF-Alfa Tedavisi Sırasında Gelişen Asemptomatik Akciğer Tüberkülozu
(Istanbul Med J 2017; 18: 47-49)
DOI: 10.5152/imj.2017.97059
Çocukluk Çağının Nadir Paraparesi Nedeni, Spinal Kondrosarkom
(Istanbul Med J 2018; 19: 176-179)
DOI: 10.5152/imj.2018.08379
Özgün Araştırma
Çocuklarda Effüzyonlu Otitis Mediada Etyolojik Nedenler
(Istanbul Med J 2018; 19: 25-28)
DOI: 10.5152/imj.2018.49260
Çocukluk Yaş Grubunda Travma Sonrası Uygulanan Pars Plana Vitrektomi Sonuçlarımız
(Istanbul Med J 2011; 12: 166-170)
DOI: 10.5505/1304.8503.2011.47965
Çocuk Femur Diyafiz Kırıklarının Titanyum Elastik İntrameduller Çivileme ile Tedavisi
(Istanbul Med J 2013; 14: 94-96)
DOI: 10.5152/imj.2013.26
Kronik Renal Y etersizlikte Etyolojİ ve Y atış Nedenlerinin lrdelenmesi
(Istanbul Med J 2006; 7: 20-22)
Üriner Sistem İnfeksiyonlarına Tanısal Yaklaşım
(Istanbul Med J 2004; 5: 27-30)
Çocuk İstismarına Bağlı Kosta Kırıkları Olan Bir Sütçocuğu Olgusu
(Istanbul Med J 2004; 5: 43-44)
Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Gebe Polikliniğine Başvuran Kadınların Sigara İçme Konusunda Bilgi, Tutum ve Davranışları
(Istanbul Med J 2015; 16: 133-136)
DOI: 10.5152/imj.2015.66588
Bölgemizdeki Kırıkçı Sekellerinin Ortopedik Açıdan Değerlendirilmesi
(Istanbul Med J 2014; 15: 122-126)
DOI: 10.5152/imj.2014.37929
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 15.10.2018