ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Ventriküloperitoneal Şantı Olan Akut Kolesistitli Hastada Laparoskopik Kolesistektomi
(Istanbul Med J 2012; 13: 50-52)
DOI: 10.5505/1304.8503.2012.19484
Retroperitoneal Fibrozise Bağlı Bilateral Hidronefroz ve Steroid Tedavisine Yanıt
(Istanbul Med J 2011; 12: 187-190)
DOI: 10.5505/1304.8503.2011.03511
Retroperitoneal Paragangliom: Olgu Sunumu
(Istanbul Med J 2010; 11: 137-141)
Spontan Dermoid Kist Rüptürü Olgu Sunumu
(Istanbul Med J 2010; 11: 41-44)
Adneksiyal Kitleyi Taklit Eden Pelvik Retroperitoneal Kitle: Bir Schwannoma Olgusu
(Istanbul Med J 2006; 7: 40-42)
Spontan Dermoid Kist Rüptürü
(Istanbul Med J 2005; 6: 39-42)
Retroperitoneal Silyalı Foregut Kisti: Nadir Bir Malformasyon
(Istanbul Med J 2018; 19: 62-65)
DOI: 10.5152/imj.2018.83788
Hipertansiyon ve Akut Böbrek Yetmezliği ile Prezente Olan İdiopatik Retroperitoneal Fibrozis
(Istanbul Med J 2017; 18: 37-39)
DOI: 10.5152/imj.2016.01643
Retroperitoneal Silyalı Foregut Kisti: Nadir Bir Malformasyon
(Istanbul Med J ; : -)
DOI: 10.5152/imj.2018.83788
Özgün Araştırma
Laparoskopik Peritoneal Kateter Yerleştirmede Modifiye Bir Yöntem: Preperitoneal Tünel İle Birlikte Pelvik Fiksasyon
(Istanbul Med J 2008; 9: 157-160)
Peritonu Delen Bıçak Yaralanmaları
(Istanbul Med J 1998; 2: 4-8)
Leiomyomatozis Peritonealis Disseminata
(Istanbul Med J 2001; 4: 44-46)
Sitoredüktif Cerrahi ile İntraperitoneal Sıcak Kemoterapinin Erken Dönem Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
(Istanbul Med J 2018; 19: 143-146)
DOI: 10.5152/imj.2018.04828
Ehrlich Asit Tumörleri Üzerine Borik Asidin Etkisi
(Istanbul Med J 2018; 19: 251-254)
DOI: 10.5152/imj.2018.63549
Ehrlich asit tumörleri üzerine boric asidin etkisi
(Istanbul Med J ; : -)
DOI: 10.5152/imj.2017.63549
Sitoredüktif Cerrahi ile İntraperitoneal Sıcak Kemoterapinin Erken Dönem Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
(Istanbul Med J ; : -)
DOI: 10.5152/imj.2017.04828
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 13.12.2018