ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Apendiks testis torsiyonu: Olgu sunumu
(Istanbul Med J 2012; 13: 36-38)
DOI: 10.5505/1304.8503.2012.70883
Subaraknoid Kanamaya Bağlı Bilateral Anterior Serebral Arter Enfarktı: İki Olgu Sunumu
(Istanbul Med J 2013; 14: 279-282)
DOI: 10.5152/imj.2013.29591
Testisde İnsidental Saptanan Prostat Adenokarsinomu Metastazı
(Istanbul Med J 2013; 14: 283-285)
DOI: 10.5152/imj.2013.63825
Perineal Ectopic Testis: A Case of a Rare Type of Ectopic Testis
(Istanbul Med J 2014; 15: 58-59)
DOI: 10.5152/imj.2014.00710
Nadir Bir Olgu: Segmental Testis Enfarktı
(Istanbul Med J 2017; 18: 236-238)
DOI: 10.5152/imj.2017.56514
Çocukluk Çağının Nadir Bir Karın İçi Tümörü Sebebi: İnmemiş Testisin Burned-Out Tümörü
(Istanbul Med J 2018; 19: 273-276)
DOI: 10.5152/imj.2018.33254
Transvers Testiküler Ektopi: İki Olgu Sunumu
(Istanbul Med J 2018; 19: 183-185)
DOI: 10.5152/imj.2018.88557
Özgün Araştırma
Tıkayıcı Serebrovasküler Ataklarda Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
(Istanbul Med J 1995; 1: 9-12)
Acil Servise Başvuran Hastalarda Yüksek Troponin T Düzeylerinin Değerlendirilmesi
(Istanbul Med J 2009; 10: 16-19)
Splenik Enfarkt Gelişen Bir Polisitemia Vera Vakası
(Istanbul Med J 1996; 1: 41-42)
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 19.10.2018