ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Splenik Arter Anevrizma Rüptürü
(Istanbul Med J 2010; 11: 92-95)
Olgu Sunumu: Paranazal Sinüsler ve Kafa Tabanını Tutan Fibröz Displazi
(Istanbul Med J 2008; 9: 194-196)
Kalçanın Geçici Osteoporozu: Olgu Sunumu
(Istanbul Med J 2008; 9: 205-208)
Sol Uyluk Proksimalinde Intramuskuler Yerleşimli Dev Kist (Olgu Sunumu)
(Istanbul Med J 2007; 8: 36-38)
L-2 Hidroksiglutarik Asitüri ve Anaplastik Oligodendrogliom: Nadir Bir Birliktelik
(Istanbul Med J 2018; 19: 52-55)
DOI: 10.5152/imj.2018.46794
Çocukluk Çağının Nadir Bir Karın İçi Tümörü Sebebi: İnmemiş Testisin Burned-Out Tümörü
(Istanbul Med J 2018; 19: 273-276)
DOI: 10.5152/imj.2018.33254
Özgün Araştırma
Diz Ekleminde Geç Dönem Kondropatilerin Bölgelere Göre Tanisi ve Siniflandirilmasinda Manyetik Rezonans Görüntülemenin Etkinliği
(Istanbul Med J 2017; 18: 169-173)
DOI: 10.5152/imj.2017.43815
Migrenli Olgularda Kranial Görüntülemelerin Değerlendirilmesi
(Istanbul Med J 2017; 18: 232-235)
DOI: 10.5152/imj.2017.15921
Migrenin Epidemiyolojik Dağılımı ve Zeka ile Ilişkisi
(Istanbul Med J 2005; 6: 24-25)
Hiperprolaktinemi Tedavisinde Yeni Bir Alternatif: Cabergolin
(Istanbul Med J 1998; 2: 44-46)
Bel Ağrısı Olan 25 Hastanın Bilgisayarlı Tomografi ve Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulgularının Karşılaştırılması
(Istanbul Med J 1998; 2: 32-33)
Baş-boyun Skuamöz Hücreli Karsinomlarında Lokal Nüksün Saptanmasında Difüzyon Ağırlıklı MR ve FDG PET/BT’nin Tanısal Performansı
(Istanbul Med J 2016; 17: 48-53)
DOI: 10.5152/imj.2016.15010
Hafif Bilişsel Bozuklukta MOBİD Ölçek Puanları ile Bilişsel Düzey Korelasyonunun Değerlendirilmesi
(Istanbul Med J 2017; 18: 18-22)
DOI: 10.5152/imj.2017.46704
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 19.10.2018