ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
BENZER MAKALELER
Derleme
Diyet, Bariatrik Cerrahi ve Bağırsak Mikrobiyotası
(Istanbul Med J 2018; 19: 208-213)
DOI: 10.5152/imj.2018.39206
Özgün Araştırma
Normotansif Obez Kadınlarda Sol Ventrikül Kitlesinin VKİ ve İnsülin Direnci ile İlişkisi
(Istanbul Med J 2016; 17: 113-117)
DOI: 10.5152/imj.2016.79836
İnfertil Kadınlarda Metabolik Sendrom ve Uzun Dönem Kronik Sağlık Sorunları Sıklığı
(Istanbul Med J 2017; 18: 210-217)
DOI: 10.5152/imj.2017.55823
Morbid Obezite Tedavisinde Intragastrik Balon Uygulaması
(Istanbul Med J 2007; 8: 16-19)
Polikliniğe Başvuran Hastalarda Metabolik Sendrom Sıklığı
(Istanbul Med J 2007; 8: 22-24)
Obez Kadinlarin Diyet Tedavisinde Kullanilan Lifli Uriiniin Kan Lipid ve Mineral Diizeylerine Etkisi
(Istanbul Med J 2001; 4: 7-13)
Hastanemizde İlk Kez Kurulan Bir Birim Olarak İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Obezite Polikliniği ve 2 Yıl Sonundaki Verilerimizin Değerlendirilmesi
(Istanbul Med J 2013; 14: 253-256)
DOI: 10.5152/imj.2013.69672
Postmenopozal Kanamalı Hastalarda Histopatolojik Sonuçların Vücut Kitle İndeksleri ve Serum Leptin Düzeyleri ile İlişkisinin Değerlendirilmesi
(Istanbul Med J 2014; 15: 213-215)
DOI: 10.5152/imj.2014.89814
Nötrofil Lenfosit Oranı Obezitede İnflamatuar Bir Belirteç Olarak Kullanılabilir mi?
(Istanbul Med J 2014; 15: 216-220)
DOI: 10.5152/imj.2014.75046
Obezite ve Insülin Direnci ile Depresyon ve Anksiyete Arasındaki İlişki: Tek Merkezli Kesitsel Çalışma
(Istanbul Med J 2015; 16: 62-66)
DOI: 10.5152/imj.2015.35403
İnsülin Direnci ve Kortizol Düzeyleri Arasındaki İlişkiler
(Istanbul Med J 2015; 16: 73-76)
DOI: 10.5152/imj.2015.00377
Hashimoto Tiroiditli Hastalarda Metabolik Sendrom Parametlerinin İncelenmesi
(Istanbul Med J 2015; 16: 141-144)
DOI: 10.5152/imj.2015.50251
Klinik Çalışma
Obez ve nonobez diyabetiklerde adiponektin düzeylerinin karşılaştırılması ve metabolik parametrelerle ilişkisi
(Istanbul Med J 2012; 13: 105-111)
DOI: 10.5505/1304.8503.2012.99608
Obezite ve Tiroid Fonksiyonları
(Istanbul Med J 2011; 12: 69-71)
DOI: 10.5505/1304.8503.2011.88597
Diz Osteoartriti Olan Hastalarda Demografik Özellikler ile Yaş, Ağrı, Cinsiyet ve Obezite Arasındaki İlişki
(Istanbul Med J 2010; 11: 109-112)
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 19.10.2018