ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Oturur Pozisyonda İntraoperatif Venöz Hava Embolisi
(Istanbul Med J 2011; 12: 139-140)
DOI: 10.5505/1304.8503.2011.72792
Spinal Anesteziyle Alt Ekstremite Cerrahisi Uygulanan Hastada Kardiyak Arrest
(Istanbul Med J 2011; 12: 85-88)
DOI: 10.5505/1304.8503.2011.36854
Senkop ile Başvuran Kolonoskopi Sonrası Splenik Rüptür. Nadir Fakat Ölümcül Bir Komplikasyon
(Istanbul Med J 2018; 19: 56-58)
DOI: 10.5152/imj.2018.58661
Özgün Araştırma
Spinal Anestezide Hangi Yaklaşım Tercih Edilmeli; Median mı Paramedian mı? Erken ve Geç Komplikasyonların Karşılaştırılması
(Istanbul Med J 2017; 18: 205-209)
DOI: 10.5152/imj.2017.85866
Glottik Kanserler için Transoral Lazer Mikrocerrahi Yöntemi - Komplikasyonlar ve Ön Komissür Tutulumunun Önemi
(Istanbul Med J 2013; 14: 12-15)
DOI: 10.5152/imj.2013.03
Tibia cisim kırıklarının oymalı kilitli intramedüller çiviler ile tedavisi
(Istanbul Med J 2011; 12: 125-130)
DOI: 10.5505/1304.8503.2011.07269
Böbrek Taşlarında Mikro-Perkütan Nefrolitotomi: İlk 66 Vakalık Deneyim
(Istanbul Med J 2016; 17: 82-85)
DOI: 10.5152/imj.2016.02328
Nazofarenks Karsinomu Sebebiyle Uygulanan Radyoterapinin Geç Komplikasyonu: Epiglot Fibrozis
(Istanbul Med J 2013; 14: 117-119)
Tip II Diyabete Bağlı Komplikasyonlarda • TNF a ve CRP'nin Inflamatuvar Belirteç Olarak Değerlendirilmesi
(Istanbul Med J 2008; 9: 58-60)
Toksik Anterior Segment Sendromu
(Istanbul Med J 2008; 9: 67-69)
Total Kalça Protezi Uygulanan Hastalarda Sürekli ve Tek Doz Spinal Anestezi Yöntemlerinin Karşılaştırılması
(Istanbul Med J 2007; 8: 7-10)
Tip-2 Diyabet Hastalarında Diyabet Regülasyonu, Hba1c, Diyabet Yaşı, BMI, Dislipidemi Ve Mikroalbuminüri ile Makrovasküler Komplikasyonların Karşılaştırılması
(Istanbul Med J 2013; 14: 243-247)
DOI: 10.5152/imj.2013.03371
Türk Diş Hekimlerinin Koroner Stent Yerleştirilmesi ve Sonrasındaki Pıhtıönler Tedavi ile İlgili Yaklaşımları
(Istanbul Med J 2014; 15: 47-49)
DOI: 10.5152/imj.2014.57338
Kliniğimizde 2009-2011 Yılları Arasında Gerçekleştirilen Histerektomilerin Analizi
(Istanbul Med J 2015; 16: 29-33)
DOI: 10.5152/imj.2015.29053
Tip II Diabetes Mellitus’lu Hastalarda Solunum Fonksiyonlarının Glisemik Kontrol ve Mikrovasküler Komplikasyonlar İle İlişkisi
(Istanbul Med J 2015; 16: 48-52)
DOI: 10.5152/imj.2015.35693
Kardiyak Aritmi Tanı ve Tedavisinde 1152 Hastadan Oluşan 6 Yıllık Tek Merkez Kardiyak Elektrofizyolojik Çalışma Deneyimi
(Istanbul Med J 2015; 16: 53-56)
DOI: 10.5152/imj.2015.04880
Tip 2 Diyabet Mellituslularda Plazma Aterojenik Indexin Mikrovasküler Komplikasyonlara Olan Etkisi
(Istanbul Med J 2015; 16: 111-115)
DOI: 10.5152/imj.2015.05902
Organik Erektil Disfonksiyon Tedavisinde Penil Protez İmplantasyonunun Klinik Sonuçları
(Istanbul Med J 2016; 17: 24-28)
DOI: 10.5152/imj.2016.49379
Spinal Anestezide Hangi Yaklaşım Tercih Edilmeli; Median mı Paramedian mı? Erken ve Geç Komplikasyonların Karşılaştırılması
(Istanbul Med J ; : -)
DOI: 10.5152/imj.2017.85866
Klinik Çalışma
Revizyon Rinoplasti Operasyonlarının Değerlendirilmesi
(Istanbul Med J 2012; 13: 61-64)
DOI: 10.5505/1304.8503.2012.02411
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 19.10.2018