ISSN 1304-8503 | E-ISSN 2148-094X
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Olgu Sunumu: Böbrek Leiyomiyomu
(Istanbul Med J 2005; 6: 42-44)
Bilgisayarlı Tomografide Persistan Nefrogram İşareti: Vaka Sunumu
(Istanbul Med J 2017; 18: 179-181)
DOI: 10.5152/imj.2017.05924
Özgün Araştırma
Bilgisayarlı Tomografi ile Koroner Arter Görüntülemesi Yapılan Hastalarda Koroner Arter Kalsiyum Skoru ile Trombosit Hacmi ve Ürik Asit Düzeylerinin Karşılaştırılması
(Istanbul Med J 2015; 16: 5-9)
DOI: 10.5152/imj.2015.47704
Hiperprolaktinemi Tedavisinde Yeni Bir Alternatif: Cabergolin
(Istanbul Med J 1998; 2: 44-46)
Bel Ağrısı Olan 25 Hastanın Bilgisayarlı Tomografi ve Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulgularının Karşılaştırılması
(Istanbul Med J 1998; 2: 32-33)
Baş-boyun Skuamöz Hücreli Karsinomlarında Lokal Nüksün Saptanmasında Difüzyon Ağırlıklı MR ve FDG PET/BT’nin Tanısal Performansı
(Istanbul Med J 2016; 17: 48-53)
DOI: 10.5152/imj.2016.15010
Petröz Kemik Pnömotizasyon Konfigürasyonu Tinnitusta Belirleyici Olabilir mi?
(Istanbul Med J ; : -)
DOI: 10.5152/imj.2017.43403
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2017 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 18.12.2017