ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Skalp Dokusuna Uzanım Gösteren Malign Menengiom: Olgu Sunu­mu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
(Istanbul Med J 2010; 11: 77-79)
Derin Ven Trombozuyla Prezente Olan Bir Over Ca Olgusu
(Istanbul Med J 2005; 6: 38-39)
Kikuchi-Fujimoto Hastalığı: Nadir Bir Olgu Eşliğinde İnce İğne Aspirasyon Sitolojisinin Tanısal Değeri
(Istanbul Med J 2013; 14: 221-223)
DOI: 10.5152/imj.2013.60
Escobar Sendromunda Anestezi Yönetimi: Olgu Sunumu
(Istanbul Med J 2017; 18: 248-250)
DOI: 10.5152/imj.2017.85688
L-2 Hidroksiglutarik Asitüri ve Anaplastik Oligodendrogliom: Nadir Bir Birliktelik
(Istanbul Med J 2018; 19: 52-55)
DOI: 10.5152/imj.2018.46794
İleo-İleal İntussusepsiyon ile Ortaya Çıkan İnce Bağırsağın Primer Malign Melanomu
(Istanbul Med J 2018; 19: 76-78)
DOI: 10.5152/imj.2018.80090
Özgün Araştırma
Koroner Arter Hastalarında Kardiyovasküler Risk Faktörü Olarak Paraoksonaz Aktivitesi ve Okside LDL Düzeyleri
(Istanbul Med J 2013; 14: 69-75)
DOI: 10.5152/imj.2013.20
Bir Olgu Nedeniyle Reıter Sendromu
(Istanbul Med J 1994; 1: 44-47)
Malign Bilier Tıkanıklıkların Giderilmesinde Wallstent
(Istanbul Med J 1995; 1: 5-8)
Koriyoamniyonit Tanısında C-Reaktif Proteinin Değeri
(Istanbul Med J 1999; 3: 13-19)
Akut Myokard lnfarktüsünde C-Reaktif Protein Düzeyinin Diabetik ve Nondiabetik V akatarda Karşılaştırılması
(Istanbul Med J 2006; 7: 1-4)
Epitelyal ve Nonepitelyal Malign Over Tümör Olgularında 17 Yıllık Deneyimimiz
(Istanbul Med J 2004; 5: 9-12)
Tip II Diyabetiklerde C-Reaktif Protein (CRP) Düzeyi
(Istanbul Med J 2004; 5: 20-22)
Lenfadenopatili Çocuklarda Platelet İndeksleri ve Serum Laktat Dehidrogenaz Düzeyleri Malignite Ayırıcı Tanısında Kullanılabilir Mi?
(Istanbul Med J 2018; 19: 134-137)
DOI: 10.5152/imj.2017.1357
Lenfadenopatili çocuklarda platelet indeksleri ve serum laktat dehidrogenaz düzeyleri malignite ayırıcı tanısında kullanılabilir mi?
(Istanbul Med J ; : -)
DOI: 10.5152/imj.2017.1357
Eksudatif Lenfositik Plevral Sıvılarda Tüberküloz ve Malignite Ayırımında Adenozin Deaminaz Düzeyinin Tanısal Değeri
(Istanbul Med J 2016; 17: 59-63)
DOI: 10.5152/imj.2016.34735
Bakteriyel Sepsis Etkenine Ampirik Yaklaşımda C-Reaktif Protein ve Prokalsitoninin Rolü
(Istanbul Med J 2017; 18: 72-75)
DOI: 10.5152/imj.2017.27132
Lenfadenopatili çocuklarda platelet indeksleri ve serum laktat dehidrogenaz düzeyleri malignite ayırıcı tanısında kullanılabilir mi?
(Istanbul Med J ; : -)
DOI: 10.5152/imj.2017.43925
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 06.06.2018