ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Pulmoner Sekestrasyon Olgu Sunumu
(Istanbul Med J 2008; 9: 191-193)
Koroner Anjiografiyi Takip Eden Bir Kolesterol Kristal Embolisi Sendromu Olgusu
(Istanbul Med J 2013; 14: 149-152)
DOI: 10.5152/imj.2013.41
Sağ Kolda Uyuşma ile Gelen Nadir Bir Olgu: Subklavyen Çalma Sendromu
(Istanbul Med J 2017; 18: 186-188)
DOI: 10.5152/imj.2017.27880
Özgün Araştırma
Malign Bilier Tıkanıklıkların Giderilmesinde Wallstent
(Istanbul Med J 1995; 1: 5-8)
Ureteropelvik Darlıklı Hastalarda Piyeloplasti Deneyimlerimiz
(Istanbul Med J 1996; 1: 23-26)
Bulbomembranöz Üretra Darlıklarında •• Anastomoz Uretroplastisi
(Istanbul Med J 1998; 2: 25-26)
Vertigo Olgularında Doppler Ultrasonografi ve Manyetik Rezonans Anjiografi Sonuçları: Retrospektif Analiz
(Istanbul Med J 2013; 14: 257-260)
DOI: 10.5152/imj.2013.84856
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 13.12.2018