ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Retroperitoneal Fibrozise Bağlı Bilateral Hidronefroz ve Steroid Tedavisine Yanıt
(Istanbul Med J 2011; 12: 187-190)
DOI: 10.5505/1304.8503.2011.03511
Laurence Moon Biedl Sendromlu Renal Yetersizlikli Bir Olgu: Olgu Sunumu
(Istanbul Med J 2010; 11: 175-178)
Olgu Sunumu: Böbrek Leiyomiyomu
(Istanbul Med J 2005; 6: 42-44)
Tek Böbrekte Anjiyomyolipom ve Böbrek Hücreli Karsinom Birlikteliği
(Istanbul Med J 2005; 6: 43-46)
Sefoperazon-Sulbaktam Kullanımına Bağlı Geç Dönemde Gelişen Retroperitoneal Hemoraji: Olgu Sunumu
(Istanbul Med J 2014; 15: 66-67)
DOI: 10.5152/imj.2014.87699
Renal Onkositom: US ve BT Bulguları
(Istanbul Med J 2007; 8: 45-47)
Bilgisayarlı Tomografide Persistan Nefrogram İşareti: Vaka Sunumu
(Istanbul Med J 2017; 18: 179-181)
DOI: 10.5152/imj.2017.05924
Hipertansiyon ve Akut Böbrek Yetmezliği ile Prezente Olan İdiopatik Retroperitoneal Fibrozis
(Istanbul Med J 2017; 18: 37-39)
DOI: 10.5152/imj.2016.01643
Derleme
Renal Transplantasyonda Steroid İçermeyen Tedaviler
(Istanbul Med J 2011; 12: 181-186)
DOI: 10.5505/1304.8503.2011.22932
Yaşlı Hasta ve Böbrek
(Istanbul Med J 2017; 18: 53-57)
DOI: 10.5152/imj.2017.26928
Barsak Obstrüksiyonlarında Bilgisayarlı Tomografinin Rolü
(Istanbul Med J 2018; 19: 105-112)
DOI: 10.5152/imj.2018.81084
Özgün Araştırma
Böbrek Taşlarında Mikro-Perkütan Nefrolitotomi: İlk 66 Vakalık Deneyim
(Istanbul Med J 2016; 17: 82-85)
DOI: 10.5152/imj.2016.02328
Petröz Kemik Pnömotizasyon Konfigürasyonu Tinnitusta Belirleyici Olabilir mi?
(Istanbul Med J 2018; 19: 22-24)
DOI: 10.5152/imj.2018.43403
Iki Vaka Dolayısı ile Eroinle Ilişkili Nefropati
(Istanbul Med J 2006; 7: 37-42)
Bilgisayarlı Tomografi ile Koroner Arter Görüntülemesi Yapılan Hastalarda Koroner Arter Kalsiyum Skoru ile Trombosit Hacmi ve Ürik Asit Düzeylerinin Karşılaştırılması
(Istanbul Med J 2015; 16: 5-9)
DOI: 10.5152/imj.2015.47704
Kronik Renal Yetmezlikli Hastalarda Alüminyum Düzeylerinin Değerlendirilmesi
(Istanbul Med J 1994; 1: 1-8)
Böbrek Kistlerinde Perkütan Tedavi Yaklaşımları
(Istanbul Med J 1994; 1: 19-21)
Kliniğimizde Yapılan Ilk 100 Perkütan Nefrolitotomi Olgusunun Analizi
(Istanbul Med J 2008; 9: 105-111)
Arteriovenöz Fistüller
(Istanbul Med J 1996; 1: 13-15)
Hiperprolaktinemi Tedavisinde Yeni Bir Alternatif: Cabergolin
(Istanbul Med J 1998; 2: 44-46)
Bel Ağrısı Olan 25 Hastanın Bilgisayarlı Tomografi ve Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulgularının Karşılaştırılması
(Istanbul Med J 1998; 2: 32-33)
Baş-boyun Skuamöz Hücreli Karsinomlarında Lokal Nüksün Saptanmasında Difüzyon Ağırlıklı MR ve FDG PET/BT’nin Tanısal Performansı
(Istanbul Med J 2016; 17: 48-53)
DOI: 10.5152/imj.2016.15010
Basit Böbrek Kistlerinin Tedavisinde Perkütan Nefrostomi Kateteri ile Drenaj ve %96’lık Etanolle Skleroterapi: Pilot Çalışma
(Istanbul Med J 2016; 17: 20-23)
DOI: 10.5152/imj.2016.20981
Petröz Kemik Pnömotizasyon Konfigürasyonu Tinnitusta Belirleyici Olabilir mi?
(Istanbul Med J ; : -)
DOI: 10.5152/imj.2017.43403
Klinik Çalışma
Hemodiyaliz ve Sürekli Ayaktan Periton Diyalizine Giren Hastalarda İnsülin Direncinin Karşılaştırılması
(Istanbul Med J 2011; 12: 65-68)
DOI: 10.5505/1304.8503.2011.73745
Laparoskopik böbrek cerrahisinde öğrenme süreci ve bunu etkileyen faktörler
(Istanbul Med J 2011; 12: 1-4)
DOI: 10.5505/1304.8503.2011.92486
Atnalı Böbrekli Hastalarda Perkütan Nefrolitotomi Deneyimlerimiz
(Istanbul Med J 2011; 12: 25-29)
DOI: 10.5505/1304.8503.2011.13007
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 15.10.2018