ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Nadir görülen krikoid kondromanın minimal invaziv eksizyonu
(Istanbul Med J 2012; 13: 43-46)
DOI: 10.5505/1304.8503.2012.92485
Splenik Arter Anevrizma Rüptürü
(Istanbul Med J 2010; 11: 92-95)
Olgu Sunumu: Paranazal Sinüsler ve Kafa Tabanını Tutan Fibröz Displazi
(Istanbul Med J 2008; 9: 194-196)
Sol Uyluk Proksimalinde Intramuskuler Yerleşimli Dev Kist (Olgu Sunumu)
(Istanbul Med J 2007; 8: 36-38)
Çocukluk Çağının Nadir Bir Karın İçi Tümörü Sebebi: İnmemiş Testisin Burned-Out Tümörü
(Istanbul Med J 2018; 19: 273-276)
DOI: 10.5152/imj.2018.33254
Özgün Araştırma
Diz Ekleminde Geç Dönem Kondropatilerin Bölgelere Göre Tanisi ve Siniflandirilmasinda Manyetik Rezonans Görüntülemenin Etkinliği
(Istanbul Med J 2017; 18: 169-173)
DOI: 10.5152/imj.2017.43815
Hiperprolaktinemi Tedavisinde Yeni Bir Alternatif: Cabergolin
(Istanbul Med J 1998; 2: 44-46)
Bel Ağrısı Olan 25 Hastanın Bilgisayarlı Tomografi ve Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulgularının Karşılaştırılması
(Istanbul Med J 1998; 2: 32-33)
Irrigasyon Solüsyonlarının Eklem Kartilajı Uzerine Etkileri Kobaylarda In-Vivo Deneysel Çalışma
(Istanbul Med J 2001; 4: 1-5)
Hafif Bilişsel Bozuklukta MOBİD Ölçek Puanları ile Bilişsel Düzey Korelasyonunun Değerlendirilmesi
(Istanbul Med J 2017; 18: 18-22)
DOI: 10.5152/imj.2017.46704
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 19.10.2018