ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Mesanenin Primer Mukoza-İlişkili Lenfoid Doku (MALT) Lenfoması: Nadir Bir Olgu Sunumu
(Istanbul Med J 2013; 14: 212-214)
DOI: 10.5152/imj.2013.57
Derleme
Kasa İnvaze Mesane Tümörlerinde Radikal Sistektomi ve Organ Koruyucu Tedavi Seçenekleri
(Istanbul Med J 2016; 17: 41-47)
DOI: 10.5152/imj.2016.37790
Özgün Araştırma
Kliniğimizde Tanı Alan Mesane Ürotelyal Karsinom Olgularının Histopatolojik Değerlendirilmesi
(Istanbul Med J 2017; 18: 163-168)
DOI: 10.5152/imj.2017.74508
Mesane Ürotelyal Karsinomlarında CD24 Salınımının Tümör Derecesi ve Evresi ile İlişkisi
(Istanbul Med J 2013; 14: 261-265)
DOI: 10.5152/imj.2013.85520
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 13.12.2018