ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Astımlı Hastada İnfluenza H1N1 Virüsüne Bağlı Gelişen Ağır Pnömoni ve Konvülziyon: Olgu Sunumu
(Istanbul Med J 2017; 18: 182-185)
DOI: 10.5152/imj.2017.66487
Derleme
Erişkinlerde Eozinofilik Akciğer Hastalıkları
(Istanbul Med J 2018; 19: 189-193)
DOI: 10.5152/imj.2018.25901
Allerjik Hastalıklarda Probiyotiklerin Rolü ve Kullanımı: Literatürün Gözden Geçirilmesi
(Istanbul Med J 2018; 19: 95-104)
DOI: 10.5152/imj.2018.09735
Özgün Araştırma
Astım Hastalıklarında Bakteriyel İnfeksiyonların Rolü
(Istanbul Med J 1998; 2: 1-3)
Kronik Rinit ve Astımlı Hastaların Meslek Dağılımları
(Istanbul Med J 1998; 2: 19-21)
Bronş Astımında Aeroallerjenlere Karşı Duyarlılığın ve Parazİt Enfestasyonlarının Rolünün Araştırılması
(Istanbul Med J 2000; 4: 18-22)
Psikiyatrik Tıp Açısından Astım
(Istanbul Med J 2000; 4: 41-45)
Eosinofil Proteinleri ve Bu Proteinlerden Eosinofilik Katyonik Protein (ECP)'in Astımla Ilişkisi
(Istanbul Med J 2001; 4: 47-50)
Hafif ve Orta Şiddetteki Astım ve KOAH Hastalarında Uzun Etkili Beta-2 Agonistlerden Formoterolün Kardiak Etkileri
(Istanbul Med J 2006; 7: 1-5)
Ağır Alerjik Astımlı Hastalarda Omalizumab Tedavisi
(Istanbul Med J 2017; 18: 135-138)
DOI: 10.5152/imj.2017.93653
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 19.10.2018