ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Diyabetik Bir Olguda Akciğer Tutulumoyla Giden Staphylococcus Aureus'a Bağlı Sepsis
(Istanbul Med J 2007; 8: 45-48)
Özgün Araştırma
Tip II Diyabetiklerde C-Reaktif Protein (CRP) Düzeyi
(Istanbul Med J 2004; 5: 20-22)
Yenidoğanın Kan Kültürlerinden izole Edilen Gram Negatif Bakteriler ve Antibiyotik Duyarlılıklan
(Istanbul Med J 1996; 1: 20-22)
Koriyoamniyonit Tanısında C-Reaktif Proteinin Değeri
(Istanbul Med J 1999; 3: 13-19)
Bakteriyel Sepsis Etkenine Ampirik Yaklaşımda C-Reaktif Protein ve Prokalsitoninin Rolü
(Istanbul Med J 2017; 18: 72-75)
DOI: 10.5152/imj.2017.27132
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 06.06.2018