ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
BENZER MAKALELER
Editörden
Transrektal US Eşliğinde Yapılan Prostat Biyopsilerinin Patolojik Sonuçlarının PSA Değerlerine Göre Değerlendirilmesi
(Istanbul Med J 2009; 10: 164-166)
Özgün Araştırma
Prostat Spesifik Antijen ve Prostat Kanserinin Erken Tanısı
(Istanbul Med J 1994; 1: 38-40)
Benign Prostat Hiperplazisi Olan Hastalarda Yaşın PSA, PSAD ve Prostat Volümüne Etkisi
(Istanbul Med J 1999; 3: 20-24)
Benign Prostat Hiperplazisi Tanısı İle Opere Edilen 871 Hastanın Retrospektif Olarak İncelenmesİ
(Istanbul Med J 2001; 4: 6-9)
Kemik Sintigrafisi Sonuçları ile Gleason Skor ve Prostat-Spesifik Antijen Düzeyleri Arasındaki İlişki
(Istanbul Med J 2017; 18: 152-156)
DOI: 10.5152/imj.2017.21549
Kemik Sintigrafisi Sonuçları ile Gleason Skor ve Prostat-spesifik Antijen Düzeyleri Arasındaki İlişki
(Istanbul Med J ; : -)
DOI: 10.5152/imj.2017.21549
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 27.07.2018