ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
BENZER MAKALELER
Editörden
Obstruktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Kreatinin Klirensinin Değerlendirilmesi
(Istanbul Med J 2009; 10: 130-132)
Olgu Sunumu
Retroperitoneal Fibrozise Bağlı Bilateral Hidronefroz ve Steroid Tedavisine Yanıt
(Istanbul Med J 2011; 12: 187-190)
DOI: 10.5505/1304.8503.2011.03511
Hipertansiyon ve Akut Böbrek Yetmezliği ile Prezente Olan İdiopatik Retroperitoneal Fibrozis
(Istanbul Med J 2017; 18: 37-39)
DOI: 10.5152/imj.2016.01643
Derleme
Yaşlı Hasta ve Böbrek
(Istanbul Med J 2017; 18: 53-57)
DOI: 10.5152/imj.2017.26928
Özgün Araştırma
Tip II Diabetes Mellitus ve Esansiyel Hipertansif Hastalarda Losartan Potasyum'un Mikroalbuminüri Üzerine Etkisi
(Istanbul Med J 1999; 3: 5-9)
Rekürrent Strok 51 Hastalık Prospektif Bir Çalışma
(Istanbul Med J 2006; 7: 16-19)
Portal Hipertansiyonda Renkli Doppler Ultrasonognafinin Tanı Değeri
(Istanbul Med J 2006; 7: 12-16)
Primer Hipertansiyonda Trandolapril ve Losartan Tedavisinin Vasküler ve Metabolik Etkileri
(Istanbul Med J 2004; 5: 1-8)
Hipertansif Hastalarda Sol Ventrikiil Hipertrofisinin Aritmi insidansina Etkisi
(Istanbul Med J 2005; 6: 27-30)
Esansiyel Hipertansiyonu Olan Hastalarda Mikroalbüminüri, İnsülin Direnci ve Renal Kan Akımı Arasındaki İlişkinin İrdelenmesi
(Istanbul Med J 2013; 14: 266-270)
DOI: 10.5152/imj.2013.93898
Hipertansiyonu Olmayan Bireylerde Ay Fazlarının Kan Basıncı Üzerine Etkisi Hipertansiyon ve Ay Fazları
(Istanbul Med J 2014; 15: 83-85)
DOI: 10.5152/imj.2014.09825
Geçirilmiş Sezaryenle Doğum Öyküsü Olan Multigravidalarda Gebeliğe Bağlı Hipertansiyon
(Istanbul Med J 2017; 18: 80-85)
DOI: 10.5152/imj.2017.70431
Yeni Tespit Esansiyel Hipertansiyon ile Sigara, Asimetrik Dimetil Arginin ve İskemik Modifiye Albumin Arasındaki İlişki
(Istanbul Med J 2017; 18: 86-90)
DOI: 10.5152/imj.2017.76258
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 06.06.2018