ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Vertebral Arter Disseksiyonuna Bağlı Medial Medüller Sendrom: Bir Olgu Sunumu
(Istanbul Med J 2004; 5: 51-52)
Bilateral Serebellar Enfarkt: 2 Olgu Sunumu
(Istanbul Med J 2004; 5: 41-43)
Vertebral Arter Disseksiyonuna Bağlı Medial Meduller Sendrom
(Istanbul Med J 2005; 6: 31-32)
Serebral Üç Damarı Oklüde Olan Bir Olguda Ciddi Vertebral Arter Orifis Darlığına Stent Uygulaması
(Istanbul Med J 2017; 18: 44-46)
DOI: 10.5152/imj.2017.46548
Derleme
Kazanılmış Pulmoner Ven Stenozu ve Tedavisi
(Istanbul Med J 2014; 15: 1-8)
DOI: 10.5152/imj.2014.83097
Özgün Araştırma
Ornek Bir Çalışma: Köpeklerde Açık Kalp Tekniği Ile Mitral Homogreft
(Istanbul Med J 1998; 2: 1-7)
Loınber Spinal Stenozlu Hastalarda Kalsitonin Tedavisinin Etkinliği
(Istanbul Med J 2007; 8: 1-6)
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 06.06.2018