ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Hepatit A ve Hepatit B Virüs Seropozitif Akut Viral Hepatit Olgusu
(Istanbul Med J 2005; 6: 25-28)
Özgün Araştırma
Akut Koroner Sendromlu Hastalarda Serum Gama Glutamiltransferaz, Kalsiyum, Fosfor Değerlerinin Erken Mortalite ile İlişkisi
(Istanbul Med J 2015; 16: 23-28)
DOI: 10.5152/imj.2015.91259
Spesifikleşmenin olmadığı bir hastanede rektum kanseri cerrahisi sonrası mortalite ve morbidite
(Istanbul Med J 2012; 13: 157-165)
DOI: 10.5505/1304.8503.2012.30085
Akut Miyokard Infarktüsünde IV Streptokinaz ve Streptokinaz+Aspirin Uygulamasının Hastane İçi Mortalite Karşılaştırması
(Istanbul Med J 1994; 1: 5-8)
Akut Hepatitli (Iskemik, Toksik ve Viral) Hastalarda 25-Hidroksi Vitamin D Düzeyi, Klinik Seyir Ve Mortalite ile İlişkisi
(Istanbul Med J 2017; 18: 23-27)
DOI: 10.5152/imj.2017.87004
Klinik Çalışma
Miyokard Enfarktüsünde Kadın-Erkek Farklılığının Hastane İçi Mortaliteye Etkisi
(Istanbul Med J 2010; 11: 121-124)
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 06.06.2018