ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Yaygın intrakranyal tüberkülomu olan tüberküloz menenjitli olguda tekrarlayan paradoksik reaksiyon
(Istanbul Med J 2011; 12: 145-149)
DOI: 10.5505/1304.8503.2011.83997
Çocukluk Çağı Septik Artritinde Önemli Bir Etken: Brucella Melitensis (Olgu Sunumu)
(Istanbul Med J 2011; 12: 101-104)
DOI: 10.5505/1304.8503.2011.18189
Milier Tüberküloz Sonrasında Görülen Nocardia Beyin Apsesi: Olgu Sunumu
(Istanbul Med J 2010; 11: 142-144)
Antitüberküloz Tedaviye Bağlı, Yaygın Assit Gelişimiyle Seyreden Hepatotoksisite Olgusu
(Istanbul Med J 2013; 14: 215-217)
DOI: 10.5152/imj.2013.58
İzole Tüberküloz Myelit: Olgu Sunumu
(Istanbul Med J 2014; 15: 63-65)
DOI: 10.5152/imj.2014.00378
Postmenopozal Dönemde Tüberküloz Endometrit
(Istanbul Med J 2004; 5: 30-34)
Granülamatöz Mastit Tanılı Olgu Sunumlar
(Istanbul Med J 2004; 5: 48-50)
Çocuk Hastada Anti-TNF-Alfa Tedavisi Sırasında Gelişen Asemptomatik Akciğer Tüberkülozu
(Istanbul Med J 2017; 18: 47-49)
DOI: 10.5152/imj.2017.97059
Özgün Araştırma
Çocuklarda Effüzyonlu Otitis Mediada Etyolojik Nedenler
(Istanbul Med J 2018; 19: 25-28)
DOI: 10.5152/imj.2018.49260
Çocukluk Yaş Grubunda Travma Sonrası Uygulanan Pars Plana Vitrektomi Sonuçlarımız
(Istanbul Med J 2011; 12: 166-170)
DOI: 10.5505/1304.8503.2011.47965
Çocuk İstismarına Bağlı Kosta Kırıkları Olan Bir Sütçocuğu Olgusu
(Istanbul Med J 2004; 5: 43-44)
Çocuk Femur Diyafiz Kırıklarının Titanyum Elastik İntrameduller Çivileme ile Tedavisi
(Istanbul Med J 2013; 14: 94-96)
DOI: 10.5152/imj.2013.26
Akciğer Tüberkülozu: Postprimer Aktif Hastalığın Tanısında PA Akciğer Radyogramı, Bilgisayarlı Tomografi ve Yüksek Çözünürlüklü Tomografi Bulgularının Karşılaştırılması
(Istanbul Med J 2008; 9: 125-129)
Ekrin Deri Tümörü ve Akciğer Tüberkülozu
(Istanbul Med J 2000; 4: 50-52)
Üriner Sistem İnfeksiyonlarına Tanısal Yaklaşım
(Istanbul Med J 2004; 5: 27-30)
Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Gebe Polikliniğine Başvuran Kadınların Sigara İçme Konusunda Bilgi, Tutum ve Davranışları
(Istanbul Med J 2015; 16: 133-136)
DOI: 10.5152/imj.2015.66588
Pulmoner Tüberkülozlu ve Toplum Kökenli Pnömonide Tedavi Sırasında Serum Adenozin Deaminaz Aktivitesi ve Neopterin Düzeyleri
(Istanbul Med J 2014; 15: 78-82)
DOI: 10.5152/imj.2014.24855
Eksudatif Lenfositik Plevral Sıvılarda Tüberküloz ve Malignite Ayırımında Adenozin Deaminaz Düzeyinin Tanısal Değeri
(Istanbul Med J 2016; 17: 59-63)
DOI: 10.5152/imj.2016.34735
Bölgemizdeki Kırıkçı Sekellerinin Ortopedik Açıdan Değerlendirilmesi
(Istanbul Med J 2014; 15: 122-126)
DOI: 10.5152/imj.2014.37929
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 17.04.2018