ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Skalp Dokusuna Uzanım Gösteren Malign Menengiom: Olgu Sunu­mu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
(Istanbul Med J 2010; 11: 77-79)
Primer İntrafolliküler Overyel Gebelik- Preoperatif Tanı (Olgu Sunumu)
(Istanbul Med J 2009; 10: 51-52)
Hipoparatiroidinin Kemik Mineral Yoğunluğu Üzerine Olan Etkisi: Yüksek Kemik Mineral Yoğunluğu ile Başvuran Bir Olgu Sunomu
(Istanbul Med J 2006; 7: 51-52)
Derleme
Yaşlıda Önlenebilir Hastaneye Yatışlar: Rüya Mı? Veya Gerçek Mi?
(Istanbul Med J 2017; 18: 114-119)
DOI: 10.5152/imj.2017.71602
Yaşlı Hasta ve Böbrek
(Istanbul Med J 2017; 18: 53-57)
DOI: 10.5152/imj.2017.26928
Yüksek Riskli Yaşlı Hasta Kimdir?
(Istanbul Med J 2017; 18: 1-6)
DOI: 10.5152/imj.2017.71354
Özgün Araştırma
Romatoid Artritli Hastalarda Fibromiyaljinin Hastalık Aktivitesine Etkisi
(Istanbul Med J 2015; 16: 18-22)
DOI: 10.5152/imj.2015.75436
Lumbopelvik Ağrısı Olan Gebe Kadınlarda Fonksiyonel Durumun Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
(Istanbul Med J 2015; 16: 70-72)
DOI: 10.5152/imj.2015.02259
Mersin İlindeki Bir Aile Sağlığı Merkezine Kayıtlı Altmış Beş Yaş ve Üstü Bireylerin Erişkin Aşılama Durumları ve Etkileyen Faktörler
(Istanbul Med J 2016; 17: 121-130)
DOI: 10.5152/imj.2016.69783
Üriner Sistem İnfeksiyonlarına Tanısal Yaklaşım
(Istanbul Med J 2004; 5: 27-30)
İleri Yaşta Görülen Bir Langerhans Hücreli Histiositozis Olgusu
(Istanbul Med J 2004; 5: 50-52)
Çocuk İstismarına Bağlı Kosta Kırıkları Olan Bir Sütçocuğu Olgusu
(Istanbul Med J 2004; 5: 43-44)
Cerrahi Olarak Tedavi Edilen Femur Distal Uç Kırıklarının Sonuçları
(Istanbul Med J 2005; 6: 11-18)
Doğumsal Nazolakrimal Kanal Tıkanıklığında Sondalama Tedavisinin Etkinlik ve Güvenilirliği
(Istanbul Med J 2013; 14: 191-194)
DOI: 10.5152/imj.2013.51
Pterjiyum ve Gözyaşı Fonksiyonel Olçümü • Arasındaki Ilişki
(Istanbul Med J 2008; 9: 165-168)
Sağlık Bakanlığı Istanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kreşinde 4-6 Yaş Grubunda Yapılan Göz Taraması Sonuçlarımız
(Istanbul Med J 2008; 9: 187-190)
Benign Prostat Hiperplazisi Olan Hastalarda Yaşın PSA, PSAD ve Prostat Volümüne Etkisi
(Istanbul Med J 1999; 3: 20-24)
İnfektif Endokarditte Klinik ve Patolojik Bulguların Korelasyonu
(Istanbul Med J 2001; 4: 13-17)
Romatoid Artritli Hastalarda Laboratuvar Bulguları, Ağrı Düzeyleri, Hastalık Aktivite Indeksleri ve Yaşam Kalitesi Arasındaki Ilişki
(Istanbul Med J 2008; 9: 9-11)
S.B. Istanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kreşinde Yapılan Göz Taraması Sonuçları
(Istanbul Med J 2006; 7: 11-13)
Pulmoner Arteriyel Hipertansiyonda Güncelleme
(Istanbul Med J 2006; 7: 24-30)
Akne Vulgarisli Hastalarda Sosyal Görünüş Kaygısı ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi
(Istanbul Med J 2013; 14: 35-39)
DOI: 10.5152/imj.2013.08
Obstrüktif Uyku Apne Sendromu ile Yaş, Cinsiyet ve Sigara İçiciliği Arasındaki İlişki
(Istanbul Med J 2013; 14: 76-79)
DOI: 10.5152/imj.2013.21
Intertrokanterik Femur Kırıklarında Eksternal Fiksatör Uygulamaları
(Istanbul Med J 1994; 1: 31-35)
Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniğinde Radikal Prostatektomi Ameliyatı Olan Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi
(Istanbul Med J 2012; 13: 191-194)
DOI: 10.5505/1304.8503.2012.82574
İstanbul’da Alerjik Rinit Tanısı Alan Hastalarda, Ev Tozu Akarı ve Polen Sensitizasyonu Epidemiyolojik Özellikleri (1993-2006)
(Istanbul Med J 2013; 14: 29-34)
DOI: 10.5152/imj.2013.07
Aksiller Yaklaşımla Yapılan Brakial Pleksus Bloğunda Hasta Yaşı ve Lokal Anestetik Hacminin Etkisinin Değerlendirilmesi
(Istanbul Med J 2011; 12: 113-117)
DOI: 10.5505/1304.8503.2011.17894
Tiroid Cerrahisi Sonrası Görülen Hipokalseminin Yaş ile İlişkisi
(Istanbul Med J 2018; 19: 35-38)
DOI: 10.5152/imj.2018.70094
Gebe Kadınlarda İdrar Kaçırma ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri
(Istanbul Med J 2018; 19: 43-46)
DOI: 10.5152/imj.2018.45722
Helicobacter pylori Tanısında Kültür, Real-Time-PCR, Elisa ve Histopatolojik İnceleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması
(Istanbul Med J 2018; 19: 138-142)
DOI: 10.5152/imj.2018.94834
Sitoredüktif Cerrahi ile İntraperitoneal Sıcak Kemoterapinin Erken Dönem Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
(Istanbul Med J 2018; 19: 143-146)
DOI: 10.5152/imj.2018.04828
Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığına İlişkin Görüşleri
(Istanbul Med J 2017; 18: 7-12)
DOI: 10.5152/imj.2017.02997
Erkek Osteoporoz Hastalarının Yaş, Sınıflandırma ve Kırık Varlığına Göre Dağılımı
(Istanbul Med J 2017; 18: 13-17)
DOI: 10.5152/imj.2016.26234
Fibromiyalji Hastalarında Aleksitimi ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
(Istanbul Med J 2015; 16: 137-140)
DOI: 10.5152/imj.2015.02693
Psödoeksfoliasyon Sendromlu Olgularda Gözyaşı Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi
(Istanbul Med J 2014; 15: 113-115)
DOI: 10.5152/imj.2014.86648
Tiroid Cerrahisi Sonrası Görülen Hipokalseminin Yaş ile İlişkisi
(Istanbul Med J ; : -)
DOI: 10.5152/imj.2017.70094
Vertebral Kemik İliğinin Difüzyon Ağırlıklı MRG ve ADC Ölçümleri ile Değerlendirilmesi
(Istanbul Med J 2014; 15: 116-121)
DOI: 10.5152/imj.2013.94695
Bölgemizdeki Kırıkçı Sekellerinin Ortopedik Açıdan Değerlendirilmesi
(Istanbul Med J 2014; 15: 122-126)
DOI: 10.5152/imj.2014.37929
Sitoredüktif Cerrahi ile İntraperitoneal Sıcak Kemoterapinin Erken Dönem Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
(Istanbul Med J ; : -)
DOI: 10.5152/imj.2017.04828
Klinik Çalışma
Diz Osteoartriti Olan Hastalarda Demografik Özellikler ile Yaş, Ağrı, Cinsiyet ve Obezite Arasındaki İlişki
(Istanbul Med J 2010; 11: 109-112)
İğsi hücreli lipomun histolojik özellikleri ve ayırıcı tanı problemleri
(Istanbul Med J 2012; 13: 79-85)
DOI: 10.5505/1304.8503.2012.08108
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 06.06.2018