ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Rinoorbital Mukormikoz: Palatal Nekroz
(Istanbul Med J 2011; 12: 96-100)
DOI: 10.5505/1304.8503.2011.32032
Renal Transplant Alıcısında Steroid İle İlişkili Diyabetik Ketoasidoz
(Istanbul Med J 2015; 16: 125-126)
DOI: 10.5152/imj.2015.58076
Özgün Araştırma
Diyabetik hastalarda serum antikardiyolipin antikorları ile karotis intima media kalınlığının karşılaştırılması
(Istanbul Med J 2011; 12: 159-165)
DOI: 10.5505/1304.8503.2011.92005
Diyabetik Otonom Nöropati Tanısında R-R İnterval Kaydının Duyarlılığının Araştırılması
(Istanbul Med J 2015; 16: 89-92)
DOI: 10.5152/imj.2015.43660
Diabet ve Cerrahi
(Istanbul Med J 1996; 1: 27-32)
Tip II Diabetes Mellitus ve Esansiyel Hipertansif Hastalarda Losartan Potasyum'un Mikroalbuminüri Üzerine Etkisi
(Istanbul Med J 1999; 3: 5-9)
Tip I Diabetes Mellitusta Sınırlı Eklem Mobilitesi Sendromu ve Diğer El Problemlerinin Birlikteliği
(Istanbul Med J 1999; 3: 25-28)
Bileteral Gerçek Katarakt Gelişmiş Bir Tip 1 Diabetes Mellitus Olgusu
(Istanbul Med J 1999; 3: 50-52)
Diyabetes Mellitusta Görülen Deri Bulguları
(Istanbul Med J 2008; 9: 77-81)
Tip 2 Diabetik Nefropatili Hastalarda ACE inhibitorii (Trandolapril) + Kalsiyum Antagonisti (Verapamil) Kombinasyonunun Proteiniiri Uzerine Etkisi
(Istanbul Med J 2001; 4: 29-35)
Diyabetik Otonom Nöropatili Hastalarda Helikobakter Pilori Sıklığı
(Istanbul Med J 2004; 5: 12-15)
Tip-2 Diyabet Hastalarında Diyabet Regülasyonu, Hba1c, Diyabet Yaşı, BMI, Dislipidemi Ve Mikroalbuminüri ile Makrovasküler Komplikasyonların Karşılaştırılması
(Istanbul Med J 2013; 14: 243-247)
DOI: 10.5152/imj.2013.03371
Tip 2 Diyabetli Hastalarda Serebrovasküler Hastalık ile HBA1C Seviyeleri Arasındaki Korelasyon
(Istanbul Med J 2014; 15: 40-42)
DOI: 10.5152/imj.2014.48615
Tip 2 Diabetes Mellitus Tanısı Almış Hastalarımızda Görülen Kas İskelet Sistemi Hastalıkları
(Istanbul Med J 2014; 15: 50-53)
DOI: 10.5152/imj.2014.59455
Diyabetik ve Diyabetik Olmayan Koroner Arter Hastalarında Fibrinojen ve Ortalama Trombosit Hacminin Aterosiklerozdaki Yeri
(Istanbul Med J 2014; 15: 161-165)
DOI: 10.5152/imj.2014.83713
Klinik Çalışma
Obez ve nonobez diyabetiklerde adiponektin düzeylerinin karşılaştırılması ve metabolik parametrelerle ilişkisi
(Istanbul Med J 2012; 13: 105-111)
DOI: 10.5505/1304.8503.2012.99608
Tip 2 Diabetes Mellitus’lu Hastalarda Diyabet Süresi ve HbAıc Düzeyleri ile Depresyon, Anksiyete ve Yeti Yitimi Arasındaki İlişki
(Istanbul Med J 2012; 13: 115-119)
DOI: 10.5505/1304.8503.2012.29200
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 13.12.2018