ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Splenik Arter Anevrizma Rüptürü
(Istanbul Med J 2010; 11: 92-95)
Spontan Dermoid Kist Rüptürü Olgu Sunumu
(Istanbul Med J 2010; 11: 41-44)
Kardiak Echinococcis 'e Sekonder Gelişen Multipl Serebral Kist Hidatik: Olgu Sunomu
(Istanbul Med J 2007; 8: 33-35)
Riga-Fede Hastalığı Sublingual Travmatik Ulserasyon
(Istanbul Med J 2006; 7: 47-50)
Karotid Arter Diseksiyonu
(Istanbul Med J 2006; 7: 35-37)
Ürtiker ve Senkopla Acil Servise Başvuran Periton İçine Rüptüre Kist Hidatik Vakası: Olgu Sunumu
(Istanbul Med J 2012; 13: 195-198)
DOI: 10.5505/1304.8503.2012.68442
Kist Hidatik Hastalığının Nadir Görülen Bir Yerleşim Yeri: Sartorius Kası Kist Hidatiği
(Istanbul Med J 2013; 14: 198-200)
DOI: 10.5152/imj.2013.53
Senkron Safrakesesi Taşı ve Kist Hidatik: Hangi Prosedür?
(Istanbul Med J 2015; 16: 83-85)
DOI: 10.5152/imj.2015.16878
Rüptür Olmamış Canlı 11 Haftalık Ektopik Gebelik
(Istanbul Med J 2016; 17: 110-112)
DOI: 10.5152/imj.2016.21605
Travma Sonrası Gelişen İzole Serebral Yağ Embolisi
(Istanbul Med J 2016; 17: 144-146)
DOI: 10.5152/imj.2016.46330
Senkop ile Başvuran Kolonoskopi Sonrası Splenik Rüptür. Nadir Fakat Ölümcül Bir Komplikasyon
(Istanbul Med J 2018; 19: 56-58)
DOI: 10.5152/imj.2018.58661
Travma ile Gelen Hastada Karaciğer Yaralanması ve Kist Hidatik Rüptürü: Olgu Sunumu
(Istanbul Med J 2012; 13: 97-100)
DOI: 10.5505/1304.8503.2012.97659
Özgün Araştırma
Çocukluk Yaş Grubunda Travma Sonrası Uygulanan Pars Plana Vitrektomi Sonuçlarımız
(Istanbul Med J 2011; 12: 166-170)
DOI: 10.5505/1304.8503.2011.47965
Radial Sinir Nöropatilerinin Retrospektif Değerlendirilmesi
(Istanbul Med J 2015; 16: 116-118)
DOI: 10.5152/imj.2015.64935
Künt Göz Travmaların Klinik Degerlendirilmesi
(Istanbul Med J 2004; 5: 22-26)
Arka Polar Kataraktlı Olgularda Fakoemülsifikasyon Uygulamasının Özellikleri
(Istanbul Med J 2004; 5: 13-15)
AMNİOİNFÜZVON
(Istanbul Med J 1994; 1: 36-41)
Künt Üst Batın Travması Sonucu Meydana Gelen izole Pankreas Fraktürü Olgusu
(Istanbul Med J 1996; 1: 33-34)
Koriyoamniyonit Tanısında C-Reaktif Proteinin Değeri
(Istanbul Med J 1999; 3: 13-19)
İntrahepatik ve Ekstrahepatik Lokalizasyonlu Kist Hidatik Vakalarının Cerrahi Sonuçları
(Istanbul Med J 2000; 4: 32-34)
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 13.12.2018