ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Kalvaryum Tutulumu ile Ortaya Çıkan Renal Hücreli Karsinom (Olgu Sunumu)
(Istanbul Med J 2010; 11: 33-36)
Renal Transplant Alıcısında Steroid İle İlişkili Diyabetik Ketoasidoz
(Istanbul Med J 2015; 16: 125-126)
DOI: 10.5152/imj.2015.58076
Geç Gelen Paraganglioma Tanısı: Olgu Sunumu ve Literatür Güncellemesi
(Istanbul Med J 2015; 16: 162-164)
DOI: 10.5152/imj.2015.92668
Havalı Silahlar: Çocuklarınıza Bu “Oyuncakları” Alır mısınız?
(Istanbul Med J 2018; 19: 180-182)
DOI: 10.5152/imj.2018.67944
Derleme
Renal Transplantasyonda Steroid İçermeyen Tedaviler
(Istanbul Med J 2011; 12: 181-186)
DOI: 10.5505/1304.8503.2011.22932
Özgün Araştırma
Renovasküler Hipertansiyon Klinik Ön Tanılı Olgularda Bilgisayarlı Tomografik Anjiografi İle Renkli Doppler Ultrasonografi Bulgularının Karşılaştırılması
(Istanbul Med J 2011; 12: 118-124)
DOI: 10.5505/1304.8503.2011.57070
Kronik Renal Yetmezliğinde Görülen Lipid Metabolizması Anormallikleri
(Istanbul Med J 1994; 1: 23-27)
Kronik Renal Y etersizlikte Etyolojİ ve Y atış Nedenlerinin lrdelenmesi
(Istanbul Med J 2006; 7: 20-22)
Hepatorenal Sendrom
(Istanbul Med J 2006; 7: 32-35)
Renal Leiomyosarkom
(Istanbul Med J 2004; 5: 38-40)
İpsilateral Renal Agenezi ve Unilateral Obstrüksiyon ile Uterus Didelfıs ve Vaginal Duplikasyon Beraberliği
(Istanbul Med J 2005; 6: 28-31)
Üçüncü Trimesterdeki Riskli Gebelerin Değerlendirilmesinde Fetal Renal Arter Doppler Ultrasonografinin Yeri
(Istanbul Med J 2005; 6: 17-21)
Kardiyorenal Sendromu Olan Hastalarda Serum Ürik Asid Düzeyi ile Sistolik Disfonksiyon Arasındaki İlişki
(Istanbul Med J 2013; 14: 184-187)
DOI: 10.5152/imj.2013.49
Reflü Nefropatisine Bağlı Son Dönem Böbrek Hastalığı Gelişen Hastalarda HLA Dağılımının İncelenmesi
(Istanbul Med J 2018; 19: 255-257)
DOI: 10.5152/imj.2018.32748
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 19.10.2018