ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Matür Kistik Teratomların Görüntüleme Özellikleri: US, BT, MRG Bulguları
(Istanbul Med J 2010; 11: 24-28)
Overin dev seröz kist adenofibromu; olgu sunumu
(Istanbul Med J 2011; 12: 199-201)
DOI: 10.5505/1304.8503.2011.73792
Primer İntrafolliküler Overyel Gebelik- Preoperatif Tanı (Olgu Sunumu)
(Istanbul Med J 2009; 10: 51-52)
Mekanik Intestinal ObstrüksiyonaNeden Olan Over Kanseri
(Istanbul Med J 2006; 7: 50-52)
Fetal Multisentrik Hemanjioperisitom: Olgu Sunumu
(Istanbul Med J 2013; 14: 276-278)
DOI: 10.5152/imj.2013.50023
İlginç bir Boerhaave Sendromu Olgusunun Cerrahi ve Endoskopik Tedavisi: Olgu Sunumu
(Istanbul Med J 2013; 14: 286-288)
DOI: 10.5152/imj.2013.90377
Yetişkin Hastada İnguinal Herni Kesesinde Over ve Tuba: Olgu Sunumu
(Istanbul Med J 2014; 15: 56-57)
DOI: 10.5152/imj.2014.48343
Nadir Bir Plevral Efüzyon Nedeni; Over Hiperstimülasyon Sendrom Olgusu
(Istanbul Med J 2012; 13: 86-88)
DOI: 10.5505/1304.8503.2012.74745
Çocukluk Çağının Nadir Bir Karın İçi Tümörü Sebebi: İnmemiş Testisin Burned-Out Tümörü
(Istanbul Med J 2018; 19: 273-276)
DOI: 10.5152/imj.2018.33254
Özgün Araştırma
10-15 ve 20-25 Haftalarda Ölçülen Servikal Uzunluğunun Preterm Doğumu Öngörmedeki Yeri
(Istanbul Med J 2014; 15: 35-39)
DOI: 10.5152/imj.2014.77486
Portal Hipertansiyonda Renkli Doppler Ultrasonognafinin Tanı Değeri
(Istanbul Med J 2006; 7: 12-16)
Akut Apandisit On Tanılı 562 Olgunun Retrospektif Analizi
(Istanbul Med J 2006; 7: 16-20)
Epitelyal ve Nonepitelyal Malign Over Tümör Olgularında 17 Yıllık Deneyimimiz
(Istanbul Med J 2004; 5: 9-12)
Asemptomatik Postmenopozal Kadınlarda Periferik Androjenlerin, Seks Hormonu Bağlayıcı Globülinin ve Vücut Kitle Indeksinin Ultrasonografide Endometrium Kalınlığına Etkileri
(Istanbul Med J 2004; 5: 13-19)
Epitelyal ve Nonepitelyal Malign Over Tümör
(Istanbul Med J 2004; 5: 20-22)
Over Tümorlerinde Tümor Belirtileri ve Doppler Ultrasonografinin Tan1 Degeri
(Istanbul Med J 2005; 6: 31-33)
Üçüncü Trimesterdeki Riskli Gebelerin Değerlendirilmesinde Fetal Renal Arter Doppler Ultrasonografinin Yeri
(Istanbul Med J 2005; 6: 17-21)
Vertigo Olgularında Doppler Ultrasonografi ve Manyetik Rezonans Anjiografi Sonuçları: Retrospektif Analiz
(Istanbul Med J 2013; 14: 257-260)
DOI: 10.5152/imj.2013.84856
Prostat Volümünü Hesaplamada Transrektal ve Transabdominal Ultrasonografi Hangi Yöntem?
(Istanbul Med J 1999; 3: 29-32)
Kraniyovertebral Bileşkede Füzyon Sonuçlarının Değerlendirilmesi
(Istanbul Med J 2010; 11: 9-23)
Prostat Spesifik Antijen ve Prostat Kanserinin Erken Tanısı
(Istanbul Med J 1994; 1: 38-40)
Overin Berrak Hücreli Karsinomu
(Istanbul Med J 1994; 1: 50-52)
Böbrek Kistlerinde Perkütan Tedavi Yaklaşımları
(Istanbul Med J 1994; 1: 19-21)
Reküren Endometriyoma Nedeniyle Opere Olan Hastalar ile İlk Kez Opere Olan Hastalar Arasında Herhangi Bir Fark Var mıdır?
(Istanbul Med J 2018; 19: 147-151)
DOI: 10.5152/imj.2018.27136
Over Torsiyonu: Tersiyer Merkezin 10 Yıllık Deneyimi
(Istanbul Med J 2018; 19: 258-262)
DOI: 10.5152/imj.2018.16442
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 19.10.2018